новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Виолина Маринова: Благосъстоянието и инвестициите ще нарастват


Развитието на европейските икономики, както и на свързаната с тях българска икономика, е белязано в последните няколко години от сериозни външни рискове. BREXIT, украинската криза и руските санкции, бежанските потоци в Европа, терористичните актове, ескалацията на конфликта в Сирия и конфликтните точки между Турция и Русия се отразяват неминуемо на бизнес климата, макар че не само те формират облика на икономическите явления. През декември Федералният резерв взе решение да вдигне лихвеното ниво с 0,25 процентни пункта, а според някои анализатори можем да очакваме още едно повишаване около края на първото тримесечие. Фактор за икономическия растеж са реформирането на административните разходи, овластяването на гражданите чрез предоставяне на качествени публични услуги, провеждането на дългосрочни реформи в сфери като сигурност, здравеопазване, социално осигуряване. Един от основните измерители на икономическата активност е брутният вътрешен продукт. През 2015 г. БВП на човек от населението, измерен в стандарти на покупателната способност, е в границите от 53% за България - отбелязан е ръст с около 5%, при 137% за Люксембург спрямо усреднена величина за страните от ЕС. Съдейки по тези данни, потенциалът на икономическото развитие е именно в повишаване на материалното благосъстояние на домакинствата. Турбулентността на средата неминуемо ще въздейства върху икономическия тренд в Европа и у нас. Оптимист съм, че ще доминират явления като дигитализация, използване на алтернативни източници на енергия, хуманизиране на труда и повишаване на неговата ефективност. Състоянието на европейския банков сектор се определя в последно време от отрицателните лихви и свръхликвидността. Тези фактори в еврозоната ще продължават да влияят върху лихвените нива в България - по депозити и кредити. Ключово събитие за 2016 г. беше прегледът на финансовите активи и стрес тестовете, които показаха доброто и адекватно състояние на банковата ни система. По отношение на капиталовата позиция, която е и най-важният резултат от извършената оценка, банките показаха стабилни резултати, което е предпоставка да продължат провеждането на разумна и последователна политика в партньорство и подкрепа на своите клиенти. Високото потребителско доверие в банките в България е стимул и отговорност за взаимоотношенията ни с различни клиентски сегменти. Надявам се това състояние на системата да повлияе положително върху потреблението и инвестициите в дългосрочен план. За развитието на банките от ключово значение е обогатяването на дигиталното преживяване на техните клиенти. Дигиталната трансформация е комплексна и нелека стратегическа цел, свързана с избор на оперативен и бизнес модел, по който тя да се осъществява, с много инвестиции, но и със съобразяване със сложната регулаторна рамка.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon