новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Виолина Маринова, главен изпълнителен директор и председател на управителния съвет на Банка ДСК: Има ли безработица - лихвите са високи

 
- Г-жо Маринова, каква е причината лихвите в България да са по-високи от тези в другите европейски държави?
- Лихвените проценти зависят от цената на финансиране, т. е. на каква цена се купува ресурсът и какъв е кредитният риск. От края на миналата година банковата система в България няма достъп до външно финансиране и основен източник е вътрешният пазар. Като прибавим и влошената икономическа среда, не бихме могли да кажем, че съществуват условия за промяна на лихвените проценти драстично надолу. Банките внимателно следят структурата на портфейлите си и депозитната маса, за да преценят кога биха могли да променят лихвените проценти при оценен риск. Трябва обаче да има индикации, че икономиката се развива добре. Надявам се да се възстановят и търговските връзки, фирмите да започнат да изнасят и да има ръст в дейността им в България.
- Лихвените нива у нас започнаха да падат, макар и слабо, в последните месеци. Как ще се развие тази тенденция в следващите няколко месеца?
- Лихвите и по кредитите, и по депозитите са пряко свързани. Цената на ресурса е все още висока и това рефлектира върху цената на кредитния продукт. Казах вече за икономиката в страната, ще добавя и нарастващата безработица, която според мен е важен фактор - защото от заетостта зависи редовното обслужване на кредитите. Все още не очаквам съществено намаление на лихвите по кредитните продукти.
- Според статистиката ръстът на новоотпуснати заеми в последните месеци е практически нулев. На какво се дължи това - на липсата на търсене или на липса на свободни средства у банките?
- Ако допуснем, че се намалят лихвите по кредитите, банките пак не биха кредитирали, ако клиентите няма да могат да докажат доходи, с които да си плащат кредита. Освен това финансовите показатели на фирмите в България в момента не са добри и рискът е доста висок.
- Кога очаквате да се "отпуши" кредитирането?
- Когато успеем да преодолеем кризата. Поне до края на годината това няма да се случи. Евентуално в средатана следващата година очаквам някакво раздвижване. Усилията на всички заинтересовани страни - банките и бизнеса, са отправени в тази посока.
- Различни специалисти дават прогнози за възможно сериозно влошаване на необслужваните заеми, които сега са 5-6% от всички отпуснати. Каква е вашата прогноза за ръста на необслужваните кредити и ще застраши ли той работата на банковата система?
- Банковата система полага усилия за подобряване на качеството на портфейлите си, защото трябва да се знае, че за всяко закъснение се заделят провизии и имаме взаимен интерес с нашите клиенти за редовно обслужване на кредитите.
- Как вашата банка работи с клиентите, които имат затруднения с изплащането на заемите си, и какви варианти им предлагате?
- На затруднените си клиенти предлагаме различни схеми. За всеки конкретен казус се опитваме да намерим най-доброто решение, като им предлагаме преструктуриране и предоговаряне на кредитите. Целта ни е да не допускаме да изпадат в затруднения и да не влизат в Централния кредитен регистър като нередовни длъжници, за да имат възможност и след преминаване на кризата да теглят заеми.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon