новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Виолина Маринова, главен изпълнителен директор на Банка ДСК: Ипотеките ще са все по-скъпи

ДЕНИЦА БОЯДЖИЕВА
 
Визитка
Виолина Маринова е родено през 1953 г. 6 София. Има повече от 30 години опит в банковото дело, изцяло в Банка ДСК. Започва работа през 1971 г. като счетоводител в клон ДСК-2. От 29 ноември 2004 г. е главен изпълнителен директор на Банка ДСК. Тя е председател на Асоциацията на банките в България и член на Надзорния съвет на пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, както и член на Съвета на директорите но "Банксервиз", София (от 1996 г.).
През 2005 г. бе удостоена от Банка ОТП с наградата "Андраш Фай" за особени заслуги в работата си в Банка ДСК, най-успешното дружество на Банка ОТП. През 2007 г. българският финансов седмичник "Банкер" я обяви 3а "банкер на годината", а престижното британско списание Finance Central бигоре я избра за "Банкер на годината в България" в три поредни години - 2006, 2007 и 2008 г.
- Г-Жо Маринова, по какъв начин световната криза ще промени ипотечното кредитиране в България?
- В България няма банки с портфейли с този вид книжа, които създадоха проблеми в САЩ и някои страни на ЕС. Кризата тръгна от инвестиционните банки, докато у нас има само търговски, които са доста по-консервативни. В момента банковата ни система е стабилна и качеството на портфейла е добро. Не смятам, че и в бъдеще ще има сериозни проблеми, защото практиката у нас е, когато кредитират недвижими имоти, банките да сконтират сегашната ликвидационна стойност на имота. Това означава, че те имат по-голямо обезпечение, отколкото е реалната ликвидационна стойност в момента. Дори и да се наблюдава известен спад в цените, банките тук пак имаме възможност да реализираме съответния имот, ако се стигне дотам. Но мисля, че нито една банка не смята да стига до реализация на обезпечението. Всички предпочитат кредитополучателят да обслужва задължението си своевременно. Що се отнася до имотната криза в САЩ, на която сме свидетели, тя е резултат и от надценяване на стойността на кредитираните недвижими имоти. Тоест, кредитира се над 100% от ликвидационната стойност на имота, разчитайки, че цената му ще нараства във времето. Банките у нас кредитират под ликвидационната стойност.
- Но въпреки това трезорите станаха по-внимателни при отпускането на кредити.
- България не е самотен остров и сътресенията във финансовия сектор в световен мащаб няма как да не доведат до повишено внимание върху специфичните рискове за банковата сфера. Финансовите институции станаха по-предпазливи и забавяне в ръста на кредитирането ще има. Това обаче не означава, че родните банки са спрели да отпускат заеми за строителство или покупка на имоти. Просто финансовият анализ за платежоспособността на кредитоискателите вече са доста по-взискателен.
- Кок ще се отрази на лихвите в процентно изражение no-скъпият финансов ресурс отвън?
- Несъмнено ще има повишаване на цената на финансиране на банките, което, от своя страна, ще доведе до очаквано увеличение на лихвите и ипотеките ще стават все по-скъпи. Очаквам ръст минимум от 1% до края на годината.
- Кои сегменти ще пострадат най-много от по-строгия контрол?
- По-големите играчи на българския банков пазар вече са изключително внимателни при кредитирането на хотели и на ваканционни селища. Още преди повече от една година банките затегнаха финансирането и ограничиха кредитирането с обезпечение ваканционен имот. - Ще има ли срив в йените на имотите?
- От началото на годината цените на недвижимите имоти са отчели 10% ръст. Не очаквам да има драстичен спад, въпреки че се чуват и такива прогнози. Продажби продължават да се реализират и на мястото на изтеглилите се от пазара инвеститори идват нови.
Според мен емоционалният елемент играе съществена роля за задълбочаване на кризата. Решаващо ще е поведението на тези, които притежават повече от едно жилище с инвестиционна цел. Ако те преобладаващо мислят дългосрочно и вярват, че доходите от наем ще растат при увеличаване на покупателната сила на населението, както и че миграцията към големите градове ще продължи, то няма да продават на всяка цена. При избягване на подобни панически разпродажби няма да има рязък спад на цените.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon