новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Виолина МАРИНОВА, главен изпълнителен директор на Банка ДСК: Кредитът е изгоден, защото е държавно гарантиран


Банка ДСК има специална политика, насочена към младите хора и в частност към студентите. Преди няколко години създадохме кобрандирана карта, която съчета в себе си функционалността на ВИЗА електрон и студентска карта за намаления. Сключили сме споразумения с 10 университета за признаване на тази карта като официална лична карта на техните студенти. През 2007 г. ДСК подписа договор с националното представителство на студентските съвети за съфинансиране на някои техни проекти, свързани с културно-развлекателна, спортна и друга дейност. Затова и сега заедно с Райфайзен се включихме с програмата на Министерството на образованието, младежта и науката за студентско кредитиране.
Този кредит е изгоден за студентите, защото е държавно гарантира, както главниците, така и лихвите, а максималният лихвен процент е 7 на сто. Студентите не заплащат такси и комисиони, лихвите се начисляват само върху ползваната част, но не се плащат. Не са плащат такси както по отпускането, така и при усвояването и управлението на тези кредити. Студентско кредитиране съществува в почти всички европейски страни и се радвам, че и в България вече стартира тази услуга. Необходимите документи, които трябва да подадат студентите, желаещи да ползват кредит, са записани в типов договор. Ние ще имаме грижата да информираме студентите, които кандидатстват за кредит, какви документи са необходими. Кредитът се одобрява в 5-дневен срок след подаване на документите.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon