новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Виолина Маринова, главен изпълнителен директор на Банка ДСК: Не може да се иска предсрочно плащане на ипотеката

Г-жо Маринова, възможно ли е банките да поискат предсрочно плащане на ипотеките при евентуално падане на цените на имотите при задълбочаване на финансовата криза?
- Не е възможно, защото банките имат договорни отношения с клиентите си, с договорени клаузи в тях. За да се поиска предсрочно погасяване на заема, трябва да са налице условия за това, а именно - да не се изплаща редовно и да стане изискуем. Това банката може да направи едва след като задължението не се обслужва повече от три месеца. Няма връзка с финансовата криза. С колко се очаква да поскъпнат кредите в оставащите четири месеца до края на годината?
- Поскъпването ще е между 0.5% до 1% при различните банки в зависимост от структурата на техния портфейл. Имате ли наблюдение, че се увеличава процентът на необслужваните заеми?
- Засега не се наблюдава увеличение на процента на необслужваните заеми, защото всяка една банка си има звена, които наблюдават редовността и управлението на портфейла си, за да не се допусне влошаване на качеството му. Засега няма индикации за драстични изменения. В какъв вид валута са заемите на гражданите и в какъв на фирмите?
- Заемите се договарят в определена валута в зависимост от потребностите на клиента. Недвижимите имоти се продават в евро, затова и кредитите за тях са в европейската валута, но се теглят и много левови ипотечни заеми. Няма точно разграничение, фирмите теглят повече в евро, защото разплащанията им с контрагентите са в тази валута. В каква валута се правят депозитите?
- И при тях е различно. В момента се наблюдава повишение на лихвените нива при валутите в различните банки и клиентите се ориентират към оферти, които са най-атрактивни, с най-висока доходност.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon