новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Виолина Маринова, главен изпълнителен директор на Банка ДСК: От горещия стол


***
- ДСК означава Държавна спестовна каса. Защо към настоящия момент все още абревиатурата се съдържа в името?
- Промяната на наименованието на банката се извърши през 1998 г., когато тя все още беше държавна. Тогава бе приет Закон за преобразуване на ДСК в търговска банка. Проведохме конкурс за промяна на името на институцията и бе избрано сегашното. Абревиатурата не се чете обаче като Държавна спестовна каса.
***
- Защо лихвите по кредитите нарастват?
- Донякъде това е продиктувано от повишението на лихвените нива на международните пазари,
но трябва да бъде отчетен и друг местен фактор - новите мерки на Българската народна банка за ограничаване на кредитирането.
***
- Докога ДСК ще предлага добри продукти с обслужване като в соц-магазин?
- Процесът на предлагане на банкови продукти и услуги е по-различен от класическата стоково-парична обмяна. Проблемите при обслужването възникват както от неподходящо понякога отношение на служителя към клиента, така и нерядко от неадекватно поведение на клиентите. Случаите на похвала от страна на клиентите за служители на банката преобладават над тези, свързани с оплаквания.
 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon