новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Виолина Маринова, главен изпълнителен директор на Банка ДСК: Парите се инвестират в по-високо доходни активи


По-виcoкa ли е кредитната активност на населението в сравнение със спестовната, както показват данните на БНБ в края на второто тримесечие на годината?
- Според анализа на БНБ, който се базира на балансите на банките у нас, ръстът на кредитите е по-висок в сравнение с увеличението на депозитната база. Но от това не може да се правят задълбочени изводи, ако не се погледне структурата на активите на пенсионните фондове и дружествата за управление на активи, където населението влага също част от парите си. Изводът, който се налага, е, че българският народ се научи да разпределя свободните си средства не само в депозити, но и в други активи с по-висока доходност - пенсионни фондове, взаимни фондове, където се генерира много голяма печалба, но и рискът е по-голям. Човек трябва да има финансова култура, когато реши да влага парите си там, защото борсовите цени са колебливи. Този, който инвестира в по-високо рискови инструменти, трябва да го прави в по-дълъг времеви хоризонт, защото колебанията на борсата ще се отразят на неговото вложение.
Подценяват ли риска кредитополучателите?
- Банките са консервативни в условията си за отпускане кредити на населението особено ако се вземат за пример жилищните заеми, които са с ипотека на недвижим имот. Банката сконтира цената, върху която се придобива жилището, и след това финансира покупката или строежа му. Тя не кредитира на днешната пазарна стойност. Освен това, преди да отпуснем заема, изследваме дохода на кандидата за заем, за да сме сигурни, че той ще е достатъчен да покрива задълженията му. Проследяваме осигуряването в НОИ, а скоринг системата отчита поведението му при отпускане на кредита. Точната дума, която приляга за политиката на банките, е, че те са предпазливи.
Подценяват ли кредитополучателите риска от евентуално влошаване на платежоспособността си?
- Банките преценяват риска, защото следят платежоготовността на населението и правят сконто на недвижимата собственост, която служи за обезпечение. Дори ако клиентът е подценил риска, кредитните институции са тези, които няма да одобрят заема.

 

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon