новини
Новини и уведомления
News image

Виолина Маринова, главен изпълнителен директор на банка ДСК: Продажбите "Всичко на едно гише" - все по-модерни в банките

Цвета ДИНКОВА

- Г-жо Маринова, какви са според вас основните тенденции на кредитния пазар през 2007 г?
- Смятам, че кредитният пазар в България за 2007 г. се отличава с добра регулираност и здравословна конкуренция. Все по-важен става анализът на кредитоспособността и платежоготовността на потребителите на банкови услуги.
По мое мнение банковият сектор като цяло е модел за развитието на българската икономика по посока на съответствието с изискванията, произтичащи от членството ни в Евросъюза.
- Нормален процес ли е постепенното изравняване на лихвите по ипотечните кредити и депозитите, което се наблюдава в последно време?
- Не бива да се прави пряка връзка единствено между два продукта -ипотечни кредити и депозити, или да се правят изводи от единични примери. Балансът на всяка банка е комплексен. Сближаването на лихвите по ипотечни кредити и депозити не е правило при всички банки. Има разлики както по валутите (лева и евро), така и в периода, за който се предлага една лихвена промоция. В крайна сметка, ценовата политика на всяка една банка отразява и ликвидните й потребности. Именно поради това обърнах внимание и на факта, че тези лихвени нива, които наблюдаваме в момента, не са факт за всички участници на пазара.
- Каква е вашата прогноза за пазара през следващата година? Намалява ли потенциалът му за растеж и има ли перспектива за реално намаление на цените на кредитите?
- Българската банкова система, както и цялата ни икономика не е изолирана от процесите, които се случват в Европа и света, затова те неминуемо се отразяват и у нас. Ако развитието на икономиката е в съзвучие с очакванията ни за здравословен ръст, то тогава и финансовата и банковата система ще следват това развитие. Също така очаквам да продължи процесът на плавно достигане на нивата на проникване на банковите продукти от страните в Централна Европа, а в по-дългосрочен план - и на останалите страни от Еврозоната.
- Какво е вашето обяснение за това, че в края на тази година въпреки банковите промоции за празниците няма реално поевтиняване на банковите заеми?
- Традиционно банките предлагат промоционални условия по свои продукти в края на годината, по повод на коледните празници. Цената на всеки продукт се формира комплексно, така че не можем да говорим в контекста на празничните промоции само за банковите заеми. В последните години в България се утвърди практиката на пазаруване с банкови карти, която намира все по-голямо приложение. Може да се каже, че е в ход промяна на нагласите у българските потребители, които разчитат не само на класическия банков кредит като източник на средства.
- Подкрепяте ли тезата, че българинът все повече се превръща в кредитен наркоман?
- Това, че българинът оцени полезността на кредита и започна по-често да прибягва до него и да го използва за своите нужди, е още едно свидетелство за приобщаването ни към Европа, към света на свободната пазарна икономика и инициатива. Така е на Запад от десетилетия. Затова не бих казала, че българинът се превръща в кредитен наркоман. Друг въпрос е, че вземайки кредит, човек трябва много добре да прецени ще може ли и как да го изплати най-безболезнено. Българинът според мене се отличава със здрав и практичен разум, той умее да се "простира според чергата" .
Въпреки това според мен трябва да има и кредитни бюра, които да следят общата задлъжнялост на хората - не само към банките, но и към доставчиците на комунални услуги. Причината е, че кредитоискателят може да има и други задължения, за които нямаме информация.
- Очаквате ли и у нас в скоро време да се случи т. нар. "бягство от депозити" и преорентирането към фондове, които предлагат по-големи лихви? Как биха могли банките да се справят с тази конкуренция?
- Преориентирането от депозитите към фондове, които предлагат по-големи лихви, не оценявам като "бягство", а като нормален процес. Укрепването на управляващите дружества е също показателно за нов, по-разкрепостен начин на мислене на българина и повишаване на финансовата му култура. Потребителите на финансови услуги се научиха да разпределят финансите си в различни инструменти и по този начин и риска, правейки различни типове инвестиции и оценявайки съотношението доходност/риск.
Конкуренцията отдавна вече не е ценова, тя вече се измества към начина на предлагане на продукт или услуга. Все по-високо ценено ще бъде според мен предлагането на т. нар. one stop shop - т. е. на едно гише на банката клиентите ще могат да ползват услуги и на различни нейни дъщерни дружества.
- Очаквате ли прогнозите за спукване на имотния балон у нас да дадат отражение върху ипотечното кредитиране? Увеличават ли се лошите кредити за строителството и хотелиерството например, които бяха определени от ваши колеги като твърде рискови браншове?
- Банките в България при отпускане на жилищни и ипотечни кредити винаги извършват сконтиране на оценявания имот, т. е. кредитират до 70 % от ликвидационната стойност на имота. При спадане на цените на недвижимите имоти обезпечението може да се реализира на стойност, не по-ниска от задължението на длъжниците. Освен това цените на недвижимите имоти в България не са достигнали нивата на цените на недвижимите имоти в Западна Европа.
- Какви интересни продукти (например от комбиниран тип) ще навлязат на нашия пазар. В тази връзка какви са плановете на управляваната от вас банка?
- Мога да посоча пример за постигане на синергия в нов тип продукти, които се реализират благодарение на структура, в която участват банка, дружество за управление на активи и пенсионна компания. Банка ДСК предлага съчетание между срочен депозит в Банка ДСК, инвестиция в някой от договорните фондове на "ДСК Управление на активи" и осигуряване в Доброволен пенсионен фонд на ПОК "ДСК-Родина". В плановете на Банка ДСК съществено място заемат фокусът върху качеството на предлаганото обслужване и развитието на алтернативни канали за дистрибуция на банкови продукти и услуги.

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon