новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Виолина Маринова, главен изпълнителен директор на Банка ДСК: Променя се посоката на кредитиране

Петя ДИМИТРОВА
 
Госпожо Маринова, намалява ли търсенето на жилищни заеми?
- Според нашите анализи търсенето на жилищни кредити е постоянно и не се наблюдава чувствителен спад. Разбира се, в различните сезони има някои флуктуации, както е сега, през лятото. Но дори В сезона на годишните отпуски не забелязвам намаляване в търсенето на жилищни заеми в Банка ДСК.
Тенденцията е към увеличаване на жилищните кредити като дял от брутния вътрешен продукт (БВП). Миналата година той е 8.3%, а в края на май тази година -11.1%. ТоВа означава, че 8се още има голямо търсене, което потвърждава моето становище, че не намалява търсенето на кредити за покупка на имоти.
Покупката на какви жилища финансирате?
- Много е различно и зависи от желанието на клиента. Прави се оценка на жилището от наши експерти и се определя ликвидационната стойност на недвижимия имот. Тя зависи от това дали е ново или старо строителство, а това определя и сумата на кредита. Заемът, който разрешаваме, винаги е процент от ликвидационната стойност на имота. Според мен се кредитират преди Всичко нови жилища.
До какъв процент финансирате покупката на жилища?
- Имаме различни продукти, но сумата се определя около 90% от ликвидационната стойност, която е близка до пазарната стойност.
Увеличават ли се клиентите, които не могат да върнат заемите си?
- Ако наблюдаваме качеството на портфейла, то е много добро и относително постоянно. Има клиенти, които изпадат бременно в неблагоприятни ситуации, но след като излязат от затруднението, винаги погасяват задълженията
си. Някъде около 2% са просрочените задължения 8 портфейла на нашата банка, а и като цяло в банковата система делът им е пренебрежимо малък.
Преориентира ли се Банка ДСК от финансирането на жилища към големи проекти за бизнес сгради?
- Всяка банка, в това число и Банка ДСК, прави оценка и решава в кои отрасли и доколко е приемлив рискът да кредитира в тях. Това зависи от данните, които подава статистиката, но ние определяме лимитите за съответния отрасъл. Всеки проект се оценява - каква ще е възвръщаемостта на инвестицията, и едва
след като финансовият анализ докаже, че той би бил успешен, ние го финансираме, без значение дали това е жилищна или офис сграда. В последно Време интересът на инвеститорите се преориентира към проекти, свързани със строителство на бизнес сгради, защото според мен има засищане с домове - на практика вече всеки българин има по няколко жилища. В момента се отчита, че не достигат бизнес сгради за офис пространства. Това вероятно ще промени посоката на кредитиране.
Очаквате ли отражение на глобалната криза с недвижими имоти у нас? Вече се наблюдава задържане и спад в цените на луксозните жилища в София. Може ли това да се превърне в трайна тенденция и да се прехвърли и върху обикновените апартаменти?
- Това, което предвещават външните анализатори, че глобалната криза ще засегне пазара на недвижими имоти в България, засега не се наблюдава. Няма критични ситуации! Ако има задържане в покупката на луксозни имоти, това е заради платежоспособността на клиентите. Всеки преценява докъде ще му стигнат парите за покупката на жилище и за издръжката му. Банката от своя страна, за да разреши един заем, преценява платежоспособността на кандидата. Инфлацията се повиши, а не зная дали месечните възнаграждения я догонват според официалните данни. Когато финансовата институция прави анализ на кандидата за кредит, тя разглежда регламентираните доходи и според тях определя размера на заема - нещата са пряко свързани.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon