новини
Новини и уведомления
News image

Виолина Маринова, главен изпълнителен директор нa Банка ДСК: Пазете кредитната си история чиста

Ако обслужвате заемите си, може до разчитате на по-добри условия


- Г-жо Маринова, как се развива банковата ни система? Настъпиха ли промени, след като БНБ разреши на трезорите да използват 1% от резервите си, без да им се налага санкция?
- Като институция, която внимателно наблюдава глобалната икономическа и финансова ситуация и има широк поглед върху особеностите и зависимостите на българския пазар, БНБ предприе навременни и адекватни мерки. Една от тях е улесняването на достъпа на търговските банки до задължително поддържаните от тях резерви в размер на 12% от депозитната им база. Така банките могат да ползват 1% от МЗР само срещу пазарната лихва. Досега това също беше възможно, но с наложена освен пазарна и наказателна лихва. За резервни активи се признават и 50% от касовите наличности, включително и тези на ATM на банките. В момента трезорите плащат минимални резерви върху цялата им касова наличност. Искам да подчертая, че кризата не е банкова, тя е глобална финансова на реалната икономика.
- Повечето трезори обаче преосмислиха стратегията си за риска и спряха кредитирането за панелни жилища или пък искат поръчители за заеми от 1000 лв. при доказан доход. Докъде ще стигнат в предпазливостта си банките?
- Трудно е да се правят коментари върху откъслечна информация. По отношение на кредитите за панелни жилища е нормално да има завишени очаквания от банките - по-голямо самоучастие на клиента например. Също така не виждам и нищо тревожно в това да се изисква поръчител. Напротив, това е една здравословна практика. Всъщност голяма част от международните финансови и икономически проблеми се дължат на изоставянето на такива здравословни практики от страна на кредитиращите институции в САЩ - например занижени изисквания или липса на самоучастие при кредитиране на определени сегменти клиенти. Кризата тръгна от инвестиционните банки, докато у нас има само търговски, които винаги са били консервативни в своята политика. В България няма банки с портфейли с този вид иновативни книжа, които създадоха проблеми в САЩ и някои страни на ЕС. В момента банковата ни система е стабилна и качеството на портфейла е добро. Не смятам, че и в бъдеще ще има сериозни проблеми, защото практиката у нас е, когато кредитират недвижими имоти, банките да сконтират пазарната стойност на имота. Това означава, че те имат по-голямо обезпечение, отколкото е реалната ликвидационна стойност в момента.
Българската банкова система никога не е била толкова либерална по отношение на условията за кредитиране и затова българските банки са здрави. Нормално е обаче при утежняване на условията, в които работят родните финансови институции, те да станат по-предпазливи. Всъщност в това се изразява отговорното поведение -трябва да се очаква и не би следвало да буди въпроси.
- Някои специалисти съветват да не се теглят кредити с обслужване над 40% от доходите. Според вас какъв трябва да бъде този процент?
- Банковото дело е комплексно и не може да се извади нито един параметър извън контекста. Всичко трябва да се разглежда в неговата цялост -да не се концентрираме единствено върху дохода, още по-малко върху това дали остатъчният доход е определен процент или определена сума. По същия начин не бива да се концентрираме единствено върху обезпечението или само върху поведенческия профил на клиента и върху историята на плащане. Нивото на един от тези параметри би повлиял върху изискваното ниво от останалите. Например, дори кредитирането на клиент с над 40% остатъчен доход, който показва нежелание да обслужва задължения-
та си, е малко вероятно да бъде кредитиран или пък би бил кредитиран при по-висока лихва. Искам да обърна внимание особено върху последния параметър и да обясня за вашите читатели - много е важна кредитната история, не допускайте влошаване на вашия кредит. Ако предвиждате проблем, свържете се с вашата банка, преди кредитът да се е влошил, за да се намери адекватно решение. Така ще запазите кредитната си история чиста и ще можете да разчитате и занапред на кредитиране при сравнително по-добри условия в сравнение с други клиенти без такава безупречна кредитна история. Така че остатъчният доход далеч не е основният, а едва един от дузина параметри.
- Очаквате ли да има още корекции на лихвите по кредитите до края на годината?
- Трудно ми е да направя прогнози. Сами виждате колко непредвидимо е поведението на международните пазари. Със сигурност има зависимост от адекватността на стъпките на политиците и мерките за смекчаване на негативните тенденции на международната финансова сцена.
- Има ли увеличение на желаещите да рефинасират кредитите си?
- Не се забелязва подобна тенденция. Кридитополучателите, които изпитват затруднения по обслужването на своите кредити, винаги могат да се предоговорят за условията, например срокът за изплащане да бъде увеличен, така че да могат да обслужват редовно кредитите си, без това да се отрази чувствително на семейния им бюджет или на техния бизнес.
- Гарантирането на депозитите до 100 хил. лв. достатъчно ли е като мярка, за да се запази доверието на клиентите? Какви други мерки трябва да бъдат предприети?
- Това е една добра мярка на този етап и обхваща огромна част от депозантите в страната. Стъпка в положителната посока е подпомагането на малките и средни предприятия от Банката за развитие, което ще се осъществява чрез търговски банки. Сигурна съм, че правителството и централната банка наблюдават внимателно макроикономическите процеси и можем да очакваме адекватни последващи стъпки при необходимост.
- Какви промоции по депозитните продукти ще предложи банка ДСК за предстоящите празници?
- И нови, и традиционни. Неслучайно ни наричат "банката на народа", а напоследък все повече се изявяваме и налагаме и като една модерна банка. Така че ще имаме по нещо както за нашите традиционни клиенти, така и за по-новите ни клиенти.
***
Цялото професионално развитие и кариера на Виолина Маринова в банковата сфера преминава в Банка ДСК. Започвайки като служител на каса, над 30 години тя работи в кредитната институция, достигайки през 2004 г. до най-висшия пост - главен изпълнителен директор. На провелото се на 2 април 2008 г. общо събрание на Асоциацията на банките в България (AG6) Виолина Маринова бе избрана за председател на Управителния съвет на организацията.

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon