новини
Новини и уведомления
News image

Виолина Маринова, изпълнителен директор на Банка ДСК: До месец ДСК вдига лихвите с 0,5 %

Цветелина СОКОЛОВА


Процедурата за теглене на заем от чужбина никак не е проста
- Г-жо Маринова, до 2 години България ще трябва да започне да прилага новата евродиректива за потребителския кредит. Как ще се отрази тя на българския пазар и на продуктите на банките у нас?
- На първо място новата евродиректива ще обхваща потребителски кредити с по-голям размер - от 200 до 75 000 евро, докато сега максимумът е 20 000 евро. Второ, в директивата е залегнало положението потребителят да получава достатъчно и адекватна информация. Предвидено е задължително да се използва стандартна форма, която да съдържа изключително много информация за всеки кредитен продукт.
Като изпълнение това ще е натоварващо за банките поради големия обем информация. Увеличаването на задълженията на банките за допълнителни обяснения и консултации на клиента също ще се обсъжда допълнително.
Всички държави в ЕС ще трябва да приемат разпоредби за оценка на кредитоспособността на клиента преди сключването на договора. Например гръцка банка ще трябва да може да влезе в българските база данни, за да провери доходите на гражданина. За момента не са изяснени процедурата и правилата за достъп и трудно можем да оценим възможностите за прилагане на директивата. Сега оценяваме кредитоспособността на клиента по документите, които представя за доходите си, след това проверяваме в кредитния регистър на БНБ относно неговата кредитна задлъжнялост и в НОИ за неговия осигурителен доход. Но знаем, че в България понякога се внасят осигуровки върху по-ниска работна заплата. Това, как ще се извършва достъпът до информационните масиви на различните държави, трябва много ясно да се регламентира.
- Най-тревожният въпрос за банките сякаш е 14-дневният срок след сключване на договора за потребителския заем, в който клиентът може да оттегли подписа си без никакви последствия за него.
- Действително ябълката на раздора е правото на отказ в рамките на 14 дни. Потребителят ще може да събере офертите на 20 банки в България, да изтегли съответните кредити и след 14 дни да каже, че няма да ги ползва. При положение че той има още 30 дни да върне парите, това означава безлихвено кредитиране в рамките на месец и половина. А банката през това време плаща заплати на служителите си, ежедневно плаща цената на паричния ресурс.
Безплатно кредитиране няма. Досега такава възможност не съществуваше. Ефектът на тази разпоредба тепърва ще се оценява.
- Директивата предвижда клиентът да не плаща компенсация при предсрочно погасяване на потребителски заем с променлива лихва. Поне така тълкуват текста експерти по защита на потребителите. Това ще накара ли банките да предлагат повече заеми с фиксирана лихва, при които таксата за предсрочно погасяване ще се запази?
- Сега компенсацията, която плаща клиентът, ако предсрочно изплати потребителския си заем, е тримесечният еквивалент на годишния процент на разходите (това прави 1/4 от годишната лихва, в която влизат всички такси и комисиони - б.р.). Според новата директива компенсацията ще зависи от това дали лихвата е фиксирана или плаваща. Размерът на обезщетението, когато лихвеният процент е фиксиран, ще е 0.5%, или 1% върху предсрочно погасената сума. Дадена е възможност на държавите членки да допуснат компенсация и при плаващ лихвен процент в размер, определен от националното право.
- Смятате ли, че уеднаквяването на банковите услуги в ЕС все пак ще накара повече българи да теглят кредит за жилище вместо от България от Гърция или Испания например? Знаем, че кредитите в някои държави от ЕС са по-евтини от българските.
- Това, дали българите ще теглят кредити от Гърция или Испания, аз не се наемам да прогнозирам. Директивата позволява на клиентите да бъдат добре информирани и сами да направят своя избор за потребителски заем. При жилищните кредити е по-сложно, те са в много по-големи размери. Ако българин отиде да купи имот в Гърция със заем оттам, трябва да се учреди ипотека, да ползва юристи, защото сделката се изповядва в нотариата и се вписва в съда в Гърция. Процедурата не е толкова проста. И пак казвам - установяването на кредитоспособността все още не е уредено. Каква ще бъде кредитоспособността на българския гражданин, ако у нас го осигуряват на 300-400 лв. на месец? Изобщо въпросът с презграничното кредитиране е сложен, и то не само по отношение на България.
- Кога банките ще свалят таксите за теглене от банкомат в чужбина, които са значително по-високи в сравнение със същата услуга у нас?
- Както виждате, директивите са насочени към хармонизиране на законодателствата на държавите членки и уеднаквяват условията на предлаганите продукти и услуги. Таксите на банкоматите в България са значително по-ниски, отколкото в другите европейски държави. Посоката е местните такси, които ние събираме, да се увеличат, а не обратното.
- По отношение на сигурността при теглене от банкоматите - как постъпва Банка ДСК, когато клиент обяви, че са му източени пари от дебитната карта?
- Първо, клиентът също трябва да си следи какво се случва с парите му. По принцип решаваме въпроса спрямо действащото законодателство. Но съветвам клиентите да ползват услугата sms известяване, т.е. плащат традиционната тарифа за sms и получават съобщение при всяко теглене на пари от тяхната карта. Така веднага могат да се обадят в банката, за да им бъде блокирана картата, ако не са теглили пари, а са получили sms за изтеглени 400 лв. Ние разполагаме с кол-център, към който могат да се обърнат клиентите във всеки момент и да им се окаже помощ. Телефонът на кол-центъра е 0700 10 375.
- Според закона максимум 300 лв. от откраднатото може да е за сметка на клиента, останалото трябва да се сеци като че ли покачването на цената се стовари най-вече върху потребителските заеми?
- Това донякъде е обяснимо. Потребителските кредити са с по-малък размер и покачената месечна вноска гражданите няма да я усетят. При жилищните обаче евентуално увеличение се усеща повече. Няколко банки вече повишиха лихвите. И ние също ще го направим. Увеличението, което ще стане до около месец, ще е около 0.5%, но все още се анализира кои кредити ще засегне.
- В такива случаи при покачване на лихвите как уведомявате клиентите - лично с писмо или те сами трябва да проверяват в клоновете на банката?
- Уведомяваме клиентите с писмо. Ние по принцип всеки месец им изпращаме извлечение и когато изменяме лихвата, в писмото просто добавяме съобщението за това.
- Лихвите по депозитите станаха доста изгодни напоследък - на какво се дължи това?
- Въпрос на политика на всяка банка и на ликвидност. Има банки, които дават много висока лихва по депозитите, но това е въпрос на тяхна политика. Най-важното за хората, които имат свободни средства, е да знаят, че неразумно високата лихва означава по-висок риск.
- Какво влияние има финансовата криза в света по отношение на България?
- За щастие българската банкова система е стабилна и не се чувстват значителни проблеми.


 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати