новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Виолина Маринова: Има опасност кредитирането изцяло да излезе от банковата система - в. Банкер

Виолина Маринова е председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на „Банка ДСК". Родена е през 1953 г. в София. Завършила е „финанси и кредит" във ВФСИ „Д. Ценов", Свищов, през 1977година. Има над 30 години опит в банковото дело, кариерата й преминава изцяло в „Банка ДСК". Започва работа през 1971 г. като счетоводител в клон ДСК-2, а по-късно е негов главен директор. Заместник-председател е на управителния съвет на банката и неин изпълнителен директор от 1996 до 2001 година. До 2004 г. е член на УС и изпълнителен директор, а от май 2004 г. е началник на Управление „Вътрешен контрол и одит". С решение на надзорния съвет от 29 ноември 2004 г. е избрана за главен изпълнителен директор. Маринова е и член на надзорния съвет на пенсионноосигурителна компания „Родина" от 2000 г., а от 1996 г. е член на съвета на директорите на „Банксервиз". В настоятелството на Държавен музикален театър „Стефан Македонски" е от 2001 г. и председател на УС на фондация „Атанас Буров" от 2003 година. През 2001 г. е удостоена с престижния приз за банково и финансово управление на фондация „Атанас Буров". Владее френски и руски, говори арменски, изучава английски език. Омъжена е, има две деца и внучка.

в. Банкер: Г-жо Маринова, отбелязахте Световния ден на спестовността с финален концерт на „Стар Академи", чието национално турне банката спонсорира. Разбрах, че тържествата се пренасят и в Унгария. На стара слава ли се осланяте, или продължавате да сте „банката на народа"?

Виолина Маринова:  Концертът в зала 1 на НДК беше наистина чудесен, младите хора от „Стар Академи" са талантливи и гласовити. На 4 ноември пътувам за Будапеща, за да празнувам деня на спестовността, организиран от собственика ни, най-голямата спестовна банка на унгарците. Освен у нас ОТР ("О Ти Пи") вече успешно работи и в Румъния, Хърватия и в Словакия.
Българската „банка на народа" - от създаването си преди 54 години като влогонабирателен институт до преобразуването си в „Банка ДСК", обслужва приоритетно населението. Депозитите на клиентите днес надхвърлят 3.2 млрд. лв., като през последните две години бележат ръст от 1.3 млрд. лв., а броят на спестовните и депозитните сметки е над 8 милиона, от които разплащателните са над 1 милион. „Банка ДСК" е една от най-ефективните в страната. В края на 2005 г. активите й се очаква да достигнат 4.4 млрд. лв., което е увеличение с повече от 85% в сравнение с 2003 г, когато банката бе приватизирана. Печалбата след изплащане на данъци ще бъде около 120 млн. лв. за 2005 г., което означава ръст от 160% за последните две години. Възвръщаемостта на собствения капитал след изплащане на данъците се увеличи от 16.5 на 28%, а възвръщаемостта на активите - от 2.1 на 3.3 процента. В същото време съотношението между разходи и приходи ще намалее от 62.4 на 47 процента.
За разлика от годините, през които ДСК единствена предлагаше финансови услуги за граждани, днес ни се налага да работим в силно конкурентна среда, което всъщност е стимулиращо. През последните две години ОТР реинвестира цялата печалба в развитие на финансовата институция, като за периода след придобиването й инвестицията на унгарския ни собственик възлиза общо на 250 млн. лева. Българският мениджмънт пък се стреми да модернизира банката, за да бъде конкурентоспособна, и наред с традиционните влогове предлагаме съвременни електронни, включително и алтернативни форми на спестовност.
в. Банкер: Тоест, „Банка ДСК" продължава да е спестовната „каса" на България?

Виолина Маринова:  Да, запазихме предимството си като финансова институция, в която има най-много депозити на населението. За да запазим доверието на клиентите си, продължаваме да сме традиционно прозрачни, като обявяваме ясно и точно условията си. Не обещаваме високи лихви по депозитите, защото по-важното, според нас, е по всяко време да можем да предоставим парите на вложителя. Когато някой инвестира, преценява не само дохода, но и риска. Клиентите на „Банка ДСК" са над 5 милиона души, така че не само се опираме на традицията, но и непрекъснато я обновяваме, за да продължаваме да бъдем доверената банка на народа.

в. Банкер: Българите все така ли спестяват „бели пари за черни дни"?

Виолина Маринова:  Българинът продължава да е спестовен. Винаги е умеел да разпределя финансите си и да пести във влогове или срочни депозити. Заради преживяната банкова криза обаче хората са предпазливи и депозират парите си не в една, а в няколко банки, макар че законът ясно указва какъв е размерът
на гарантираните депозити и спестявания, които се обезщетяват.

в. Банкер: Предлагате ли и алтернативни начини на спестовност?

Виолина Маринова:  Да. Вече открихме пилотен клон за частно банкиране. Наши експерти ще съветват клиентите, които имат достатъчно свободни финансови средства, къде и как да ги инвестират, за да получат по-висока доходност. Говоря за разумен риск, защото на пазара се предлагат и инвестиции в борсови акции и облигации, при които обаче рискът е по-голям. Ще се стараем да съветваме клиентите си прецизно - в какъв инструмент би било най-разумно да вложат парите си и какво биха спечелили или загубили от това. Частното банкиране едва сега прохожда в България.
Всяка от българските банкови групи, включително и „Банка ДСК", създаде собствени пенсионни, лизингови, инвестиционни и застрахователни компании, което означава, че се подготвяме да предлагаме пакети с предложения за алтернативна спестовност и доходност. Частното банкиране по-бавно ще се наложи на българския пазар, който по принцип е по-консервативен.

в. Банкер: Когато преди две години ОТР купи ДСК, председателят на надзора на унгарската мегабанка Шандор Чани обяви доста амбициозна експанзионистична стратегия за проникване в различни финансови ниши. Случи ли се всичко това и колко сателити и финансови компании вече сте изградили?

Виолина Маринова:  Да, плановете на собственика ни са почти изцяло реализирани. Създадохме пенсионноосигурително дружество, както и застрахователно - за общо и за животозастраховане, дружество за управление на активите, инвестиционно от отворен тип, както и договорен фонд. Дъщерната ни компания „Транссекюрити" се занимава с инкасото на банката и на външни клиенти. Изградихме дружество за туристически услуги, което обаче засега няма да се разраства. Не проявяваме все още интерес към пазара на недвижимости, макар че в групата на ОТР функционира и такава структура. Смятаме, че на този етап е по-добре да се концентрираме върху основната си банкова дейност и върху това, което можем да изпълним.

в. Банкер: Предстоят нови рестрикции на Централната банка във връзка с разрастването на ипотечното и потребителското кредитиране. Притеснява ли ви близката перспектива?

Виолина Маринова:  И да, и не. При предишните рестрикции на БНБ бяхме единствената банка, която вдигна лихвите по кредитите си, за да спре наплива от клиенти и да влезе в рестрикции. Нито една друга банка не го направи. А мерките би трябвало да важат еднакво за всички кредитни институции. Най-силно засегнати бяхме ние, защото в структурата на кредитния ни портфейл преобладават потребителските заеми в съотношение 80 към 20% спрямо корпоративните кредити. Не е тайна, че банките, които имат обратното съотношение предимство на фирмените заеми, изнесоха или продадоха част от портфейлите си и така си отвориха ново място за кредитиране, фактът, че „Банка ДСК" всеки месец губи по 1% пазарен дял в сектора банкиране на дребно, говори красноречиво. Защото, ако рестрикциите на БНБ важат еднакво за всички банки, не би следвало да губим пазарен дял. Смята се, че големият дефицит по текущата сметка на платежния баланс на страната е причината за ограниченията върху ръста на заемите, наложени от Централната банка. Практиката обаче доказва, че макар този ръст да падна от 50 на 30%, дисбалансът в търговията продължава да се увеличава. Не намаля и дефицитът по текущата бюджетна сметка. Следователно рестрикциите на БНБ не доведоха до очаквания за макроикономиката ефект. Какви ще са следващите рестриктивни мерки на БНБ тепърва ще видим. Разбрах, че се обсъждат различни варианти.
От Централната банка вероятно имат основание да смятат, че качеството на кредитните портфейли в системата се влошава и че броят на просрочените заеми нараства. Не мога да коментирам това, защото не познавам статистиката на макрониво. Твърдя само, че в „Банка ДСК" много стриктно наблюдаваме поведението на кредитните си портфейли, като спазваме предписанията на Наредба №9 на БНБ за изменения в квалификационните рискови групи. Следим качеството на портфейлите си всеки месец, независимо от увеличението, за което наредбата дава възможност.

в. Банкер: Увеличават ли се просрочията на потребителските кредити?

Виолина Маринова:  Логично е в „Банка ДСК" да преобладават потребителските заеми, като движението по тях е много голямо. Понякога регистрираме известни закъснения, защото или работодателят е платил по-късно заплатите, или не е платил за месеца и е превел по-късно дължимите месечни вноски, което не означава, че кредитът е нередовен. По силата на рестрикциите ние обаче вече сме отнесли заема в по-следващата квалификационна група, а междувременно е пристигнало заверение по сметката. Преди да бъдат въведени мерките, разпоредени с Наредба 9, експозициите се връщаха в по-ниската рискова квалификационна група, тоест движението от втора в първа и от първа във втора групи по принцип е интензивно. Което не е от вчера, наблюдаваме процеса така да се каже в исторически план, тъй като, както обясних, структурата на кредитния ни портфейл е преобладаващо потребителска.
Централната банка би трябвало внимателно да прецизира новите мерки, защото всяка по-строга рестрикция не само ще повлияе върху развитието на банките, но и ще доведе до структурни изменения на пазара. Има опасност да се стигне и дотам кредитирането изцяло да излезе от банковата система, което не би било добре.

в. Банкер: Съвсем скоро на пазара ще стане факт мегабанковата група на „Ейч Ви Би Банк Биохим" и ХЕБРОСБАНК, обединени с БУЛБАНК (след като в европейски мащаб италианската „Уникредито" се слее с немската „Хипоферайнсбанк"). Как унгарската ОТР ще реагира на задаващата се доминация? Ще разшири ли пазарния си дял, като погълне по-малки български банки, или ще нараства по органичен път? Чуват се дори слухове, че ОТП ще бъде купена от друга мощна европейска банка?

Виолина Маринова:  Не съм чувала подобни спекулации. Нямам представа и какви са плановете на собствениците ни. Да, задава се мегабанка, но процесът по сливането на трите финансови институции не е толкова лесен, ще е нужен по-продължителен преходен и адаптационен период, в който те ще стиковат механизмите си. Смятам обаче, че въпреки сливането им ние пак ще бъдем най-силните в банкирането на дребно както по численост на клиентите, така и по брой на клоновата мрежа. Очаквам „Банка ДСК" да запази лидерските си позиции в много ниши.
Дали ще растем органически, за да се борим за призовото място, или ще закупим и други кредитни институции, за да увеличим пазарния си дял, е рано да се каже.

в. Банкер: Обявихте платформа за интеграция на електронните канали, какво всъщност означава това?

Виолина Маринова:  Въвеждането й означава, че даваме възможност на клиентите си от всяко място и по всяко време да имат достъп до сметките си. Което може да стане не само чрез клоновата мрежа и банкоматите, но и по телефона или чрез ИНТЕРНЕТ.

в. Банкер: Ще съкращавате ли в такъв случай броя на клоновете си?

Виолина Маринова:  Не, защото българинът все още е твърде консервативен. Преди много години, когато открихме разплащателните сметки, хората трудно ги приеха, тъй като не получиха по тях спестовни книжки. Новостите по принцип не се възприемат толкова бързо, колкото ни се иска. По-адаптивни към иновациите естествено са младите хора, които имат и по-добрата финансова култура и могат да ползват модерните банкови услуги. Към тях отправихме посланията си за спестовност чрез концертите на младите певци от „Стар Академи". Грижим се и за останалите си клиенти, като създаваме специализирани продукти за всеки клиентски сегмент.
През последните две години разработихме повече от 30 нови банкови продукта и услуги.

Автор: Катя ЙОНЧЕВА

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon