новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Виолина Маринова: Мобилните комуникации навлизат все повече в съвременното банкиране

Чрез телефона хората ще могат да си плащат сметките за комунални услуги, да пазаруват в магазините, да нареждат междубанкови преводи към трети лица
- Госпожо Маринова, можете ли да си представите един работен ден без мобилния си телефон?
- Честно казано - не. Динамиката на контактите, разговорите и решенията, които вземам ежедневно, е немислима без мобилния телефон като посредник.
- Коя услуга на „М-Тел" използвате най-често?
- Телефона, роуминга, тъй като пътувам често, както и фотофунк-циите на мобилния си апарат, за да правя снимки от местата, които посещавам. Работата ми изисква да съм информирана, да следя развитието на събитията най-вече в икономическата сфера, както и начините на тяхното отразяване. В този смисъл за мен е важно да мога да имам достъп до новините в икономическите сайтове и портали чрез мобилния интернет.
- В кой продукт виждате бъдещето на мобилните комуникации? Смятате ли, че трябва да предложим нова услуга на нашите клиенти?
- Мобилните комуникации навлизат все повече в съвременното банкиране. Банка ДСК и "М-Тел" имат вече история на взаимоотношенията. Издадохме кобрандирана кредитна карта с лого-то на Visa. Тя е предназначена за клиенти, включени в масовия, сребърния и златния сегмент по програма M-Tel Club, както и за нови абонати на "М-Тел". Картодържа-телите на кредитна карта DSK-M-Tel имат уникалната възможност да пазаруват разсрочено, без лихва, в търговските обекти на "М-Тел" и при всички останали търговски партньори на Банка ДСК. Могат също така да извършват стандартните операции в страната и чужбина, достъпни с кредитна карта. Лимитите са от 100 до 120 хил. лева, а клиентите имат възможност да кандидатстват за кредитна карта DSK-M-Tel в удобен за тях офис на "М-Тел", през интернет, от сайта на Банка ДСК или в клон на банката. Банка ДСК планира през 2010 г. развитието на нов електронен канал за своите клиенти -мобилно банкиране. Чрез мобилния си телефон хората ще могат да си плащат сметките за комунални услуги, да пазаруват в магазините, да нареждат междубанкови преводи към трети лица и др.
- С какво мобилните комуникации помогнаха на бизнеса ви?
- Симбиозата между мобилните комуникации и банкирането нами pa място в оптимизирането на разходите както за крайния потребител, така и за банките, които ги предоставят, а също и в използването на по-ефективни канали за обслужване на клиентите. А възможността да се ползват финансови услуги през мобилни мрежи - мобилно банкиране, 3G и т.н., е въпрос на бъдещо развитие на съвместни проекти.
- Споделете най-важното решение, което сте съобщили по мобилния си телефон?
- Приемането на номинацията за втори мандат като председател на управителния съвет на Асоциацията на банките в България, което за мен е голямо признание от страна на колегите ми в нелек за бранша момент.
- Всяка голяма марка има своя ду-. на, която я характеризира. За Volvo това е „сигурност", за Google - „търся". Коя според вас е думата на „М-Тел"?
- Ключовите думи според мен са "ново" и "гъвкавост".
***
ВИОЛИНА МАРИНОВА е председател на УС и главен изпълнителен директор на Банка ДСК. Целият й трудов път е преминал в тази банка. Завършва финанси и кредит във ВФСИ "Д. Ценов" в Свищов през 1977 г. и специализира по-късно в УНСС и в Института по мениджмънт и маркетинг в София. Започва работа през 1971 г. като счетоводител в клон ДСК-2 в София, за да достигне в края на ноември 2004 г. до най-високата позиция - главен изпълнителен директор на банката. Виолина Маринова има сериозен личен принос за успешното развитие и за ефективността на Банка ДСК. През 2005 г. унгарската Банка ОТП • едноличен собственик на Банка ДСК, я удостои с високата награда "Андраш Фай" за особени заслуги в нейната работа в Банка ДСК, най-успешното дъщерно дружество на Банка ОТП. Четири поредни години (2006-2009) престижното британско списание Finance Central Europe я избира за Банкер на годината в България. Сред обществените ангажименти на Виолина Маринова се открояват нейната дейност като председател на Асоциацията на банките в България (АББ), председател на УС на фондация "Атанас Буров" и член на настоятелството на Националния музикален театър "Стефан Македонски".
***
„М-Тел" блиц с Андреас Майерхофер
Това е рубриката, водена от главния изпълнителен директор на „М-Тел" Андреас Майерхофер. Тук той задава въпроси за мобилните комуникации и за услугите, които предлага ръководената от него компания. Събеседникът му този месец е Виолина Маринова, главен изпълнителен директор на Банка ДСК.

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon