новини
Новини и уведомления
News image

Виолина Маринова, председател на УС и главен изпълнителен директор на Банка ДСК


Първите си 10 хиляди спечелих... или още по-точно спестих в Банка ДСК, при това от моята заплата. Не се учудвайте, защото трудовият ми стаж като мениджър само и единствено в банката, която сега ръководя, е равен на 3 пъти юбилея на списание „ТЕМА". Затова пожелавам и на „ТЕМА" да доживее поне до своята 60-годишнина, колкото години навършва управляваната от мен институция, и списанието да бъде все така вярно на сериозната и високопрофесионална журналистика.

За последните 10 години разумните инвестиции бяха... във възприемането и адаптирането на добри бизнес практики и в развитието на човешкия фактор. Мениджърите, които разпознаха значимостта на хората като водещ актив успяха по време на кризата да задържат качествените хора в компаниите - с тяхна помощ намериха подходящи нишови пазари и реализираха своите продукти.
С гордост мога да кажа, че една от най-сполучливите чужди инвестиции в България е придобиването на Банка ДСК от унгарската банкова група ОТП. Така през първото полугодие на 2011 г. чуждестранните дъщерни дружества в Група ОТП са постигнали 30 процента от консолидираната й печалба. Не мога да не спомена инвестициите в подобряване на инфраструктурата в страната ни, в промяната на облика на много от градовете. Продължавам да твърдя, че разумните вложения в туризма в България при чудесните ни природни и климатични дадености, ако се управляват ефективно, може да генерират печалба и положителен образ на страната ни.

Десетте икономисти, на чиито анализи вярвам, са... сред моите колеги - ръководители на другите банки 8 България, защото те познават „кухнята" на нещата.
Компетентни анализи по различни икономически и финансови въпроси правят и централите на големи европейски банкови групи - те ми служат за своеобразен ориентир в сложния икономически контекст. Напоследък вниманието ми привличат представители на неправителствения сектор, чиито аналитични текстове чета с удоволствие. Сами разбирате, че е твърде деликатно да назоба 10 имена, защото бих пропуснала поне още десетина и няма да бъде справедливо.

Десетте съвета за успешно развитие като мениджър са...
Да не щади усилия в усъвършенстването си всеки ден.
Да бъде постоянен и търпелив в изграждането на кариерата си.
Да влага организираност, енергия и ентусиазъм в работата си.
Да балансира между кариера и личен живот, за да се чувства в мир със себе си.
Да се научи да познава хората, да е наясно с тяхната мотивация, за да стимулира проявата на най-добрите им страни.
Да се научи да обединява хората около целите, които си е поставил и следва.
Да похвали хората за добре свършена работа и за взети подходящи решения.
Да изгради отношения, основани на взаимно доверие.
Да използва най-добрите управленски инструменти - честност и откри-тост.
Да постига спокойствие и хармония в организацията, която управлява.
Ако разполагам с 10 свободни лева, бих ги вложила 8... още по-доброто образование на моите деца и внучки, ако става дума за средства в личен план. Това е разумна инвестиция в бъдещето, вложенията с благотворителни цели за хора В неравностойно положение, както и подкрепата на проекти в областта на културата са сфери, за които винаги имам свободни ресурси и сетива.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon