новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Виолина Маринова, председател на УС и главен изпълнителен директор на Банка ДСК: Кадрите са на фирмата, проблемите с тях - също

***
Въпросите, които зададохме:
1. Как убеждавате скептиците в ползата от HR в компанията?
2. Гаранция ли е назначаването на добър HR мениджър, че проблемите с кадрите ще бъдат решени?
3. Кой според вас е най-големият мит за HR-a?
4. Как измервате здравето на компанията през нивото на текучеството? Какво е идеалното състояние на този показател?
1. Сред големите и сериозни фирми в България вече все по-рядко се срещат скептици по отношение на ползата от умелото регулиране, развитие и усъвършенстване на човешките ресурси. Мисля, че не е нужно мениджърите на успешни компании да бъдат убеждавани колко важни са HR-ите за тях.
2. Подобно назначение не е гаранция, но е необходимо условие за формирането и провеждането на успешна политика към персонала в компанията. Проблемите с кадрите може да бъдат наистина ефективно решавани чрез управленски действия, които са плод на доброто сътрудничество и взаимодействие между различните звена във фирмата.
3. Мисля, че два са големите митове. Единият е, че HR са в основата на неуспехите на една фирма, а другият мит гласи, че те нямат отношение към успехите.
4. Текучеството в една компания трябва да се оценява съобразно конкретната за даден етап корпоративна стратегия, мястото на фирмата в съответния икономически сектор, развитието на този сектор като цяло и стратегиите на основните играчи в него. Трябва на всяка цена да се отчитат и тенденциите в мобилността на работната сила за локалните, регионалните, а и за националния пазар на труда.

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon