новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Виолина МАРИНОВА, шеф на Банка ДСК: Лихвите на банките са конкурентни

Николай СТОЯНОВ
 
- Г-жо Маринова, за първи път от месеци виждаме реклама на банкови кредити, и то от вашата Банка ДСК. Ще се превърне ли това в тенденция?
- Това ще се превърне в тенденция. Всички банки имат интерес да кредитират и физически лица, и фирми. Друг е въпросът, че значително намаля броят на хората, които отговарят на завишените изисквания на банките. Има по-високи изисквания за остатъчен доход, тоест, гражданите да бъдат осигурени, и да са в състояние да покриват задълженията си. Същото важи и за фирмите - дори да преминават през неблагоприятни ситуации, необходимо е да се развиват добре като цяло, да имат добро финансово състояние, за да отговарят паричните потоци на техните кредитни искания. Ние даваме сигнал, че ще кредитираме, защото имаме добра ликвидност. Не само Банка ДСК, а и другите търговски банки са в състояние съвсем спокойно да кредитират тези лица и стопански субекти, които отговарят на изискванията.
- А какви клиенти търсите - на потребителски, на ипотечни заеми?
- Търсим клиенти във всички сегменти, няма ограничения. Търсим кандидати за потребителски, ипотечни кредити, както и малки и средни корпоративни клиенти. Въпросът е да имат добро финансово състояние.
- Сега ще ви последват ли и по-малките банки?
- Да. Мисля, че ще ни последват. През последните месеци се забелязва положителен ръст на кредитирането, което е показателно. Не става въпрос само за Банка ДСК, тази тенденция се отнася и за останалите банки. Друг е въпросът, че намалява с една трета броят на тези клиенти, които кандидатстват за кредит. От своя страна, около 30 процента от тях се отхвърлят като неотговарящи на изискванията на банките. Струва ми се, че е достатъчно ясно, че както ние, така и останалите банки, имаме интерес да кредитираме и да съживим икономиката, но не бива да забравяме, че банковата система е не само определяща за, но и следствие от развитието на икономиката на страната. Ако фирмите функционират добре, ако имаме положителен ръст в относително добре работеща икономика, ако фирмите реализират бизнеса си в нови пазарни ниши и няма увеличаване на безработицата тогава банките спокойно ще дават заеми. Но в момента нямаме такива сигнали, за да си позволим да кредитираме както преди една година.
- Обикновено банкерите отговарят, че няма пари за кредити, тъй като външните линии са секнали. Вие откъде взимате пари?
- В края на миналата година ние ограничихме кредитирането и това се дължеше най-вече на това, което се случва на Запад от нас. Впоследствие беше увеличен суверенният риск на нашата страна, и съответно този и други фактори доведоха до влошаване на икономическата среда и до настъпилата криза на доверие. Икономическата криза според мен в голямата си част е криза на доверието. Междувременно искам да спомена, че в резултат на това депозитите на гражданите в банките в България са намалели с 274 милиона; и това намаление се случва в ситуация, в която банките могат да набират ресурс единствено от вътрешния пазар. Банките-майки имат същите проблеми, които има всяка една дъщерна компания, и не са в състояние да им осигуряват допълнителен ресурс. Чуват се упреци, че лихвените проценти са високи. Да, но това са изискванията на нашите депозанти. Не бива да се забравя, че за да привличаме средства, трябва да предлагаме добра лихва.
- Можете ли да направите една прогноза, че, да речем, през септември ще се отпуши кредитирането?
- И в момента никой не е спрял кредитирането. Гарантирам! Ако погледнем справките през последния месец, се вижда, че банковото кредитиране бележи положителен ръст, което означава, че вече има някакви индикации за съживяването му. Зависи как дефинираме съживяването. Да, определено ще има такова развитие. Но не бива да очакваме ръстовете от предишни години. Тази ситуация никога няма да се върне в същия вид.
- Комисията за защита на конкуренцията започна разследване срещу банките за картелно определяне на лихвите. Има ли основание такава проверка?
- Първо, трябва да започна оттам, че Комисията за защита на конкуренцията е в правото си да извършва каквато и да било проверка. Няма случай, в който Асоциацията на банките в България някога е възпрепятствала или не е съдействала за каквато и да е проверка, за да се налага провеждането й в присъствие на полиция. Отсега обаче е ясно, че изказаните предположения са абсолютно непрецизни и неточни. Първо, защото Асоциацията не е администриращ орган и няма такива правомощия - да определя лихвените нива на която и да е банка. Всяка банка си има собственици и индивидуална политика,която се формира на база на нейния портфейл и стратегия за развитие. Асоциацията даже и не знае какви са разчетите на търговските банки. И не е редно да ги знае, защото съществува много оспорвана конкуренция(б. р. - вит таблицата вляво).
- Това първата проверка ли е, която КЗК извършва в Асоциацията на банките в България?
- Не, това е втората по ред. През декември 2008 г. ни бяха изпратени резултатите от проверка на КЗК от ноември 2008 г., отнасящи се до конкурентната среда при банкирането на дребно. Методиката, по която е извършена проверката, включва анализа на основни икономически показатели на банковата система, данни на НСИ за депозити и кредити на домакинства, потребителски и жилищни ипотечни кредити, методология за изчисляване на ефективна годишна лихва и т.н. Недвусмислено е заключението, че всяка от банките индивидуално определя размера на лихви, такси и комисиони по своите продукти от актива и пасива. В анализа си тогава КЗК посочва, че малко вероятно е да съществува съгласувано поведение на банките при определяне на лихвите по депозитите. В края на 2008 г. КЗК отчете като положителен фактор в дейността на банките наличието на засилваща се конкуренция. фактът, който удовлетвори нашата общност тогава, е, че КЗК посочи ролята на банките като основен двигател на икономическия растеж.
-Считате ли, че това може да бъде опасно за икономиката на страната?
- Според мен е опасно като обществен отзвук. Вече споменах за икономическата криза предимно като криза на доверието. Казах, че депозитите на българското население са намалели в банковата система и нетният им ръст е отрицателен. Представете си какво означава общественият отзвук от едно такова непремерено публикуване в различни печатни, електронни и социални медии и т. н.1
- Добре, как си обяснявате, че това се случва точно покрай изборите. Виждате ли някаква политическа намеса?
- Не. Не бих казала и не го свързвам. Не мога да коментирам, защото нямам информация.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon