News image

Внасяне на пари в брой на банкомати на Банка ДСК

Уважаеми клиенти,

Вече може да се възползвате от услугата  „внасяне на пари в брой чрез АТМ“ и на следните банкомати:

- гр.София, ул.”Панчо Владигеров” №441, ФЦ Люлин
гр.Пловдив, ул.”Райко Даскалов” №2, Филиал Райко Даскалов
- гр.Бургас, ж.к.”Братя Миладинови”, бл.38, ФЦ Братя Миладинови
- гр.Ямбол, ул.”Раковски” №1A, ФЦ Ямбол
- гр.Габрово, ул.”Николаевска” №17, ФЦ Габрово

Още новини