новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Все повече клиенти ползват електронно банкиране

Пенчо САВОВ, директор Банкови карти и електронно банкиране в Банка ДСК, пред в.Пари.

Пари: Господин Савов, какви са тенденциите на развитие в електронното банкиране у нас?
П.С.: След приемането на Закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи практиката в областта вече е напълно регулирана. Всяка банка търси и намира своето място за предлагане на такъв род продукти. До две години всички банки ще предлагат възможност за отдалечено банкиране. Освен стандартните продукти, каквито са банковите карти, тук се включват по-новите възможности - Интернет банкиране, финансови услуги през Call центрове, GSM банкиране, което е по-скоро информационен канал, дава възможности за управление на финансови услуги чрез SMS. Все повече клиенти ползват тези услуги. Стандартите в областта вече са достатъчно високи. Възможности за банкиране през Интернет се предлагат от доста време на пазара, но факт е, че не се използваха достатъчно.
Пари: Какви са причините клиентите да не ползват активно Интернет банкиране?
П.С.: От една страна, самите банки имат опасения от злоупотреби. От друга -електронният подпис все повече навлиза в практиката, но е доста скъп, особено за обикновения клиент. Универсалният електронен подпис е удобен и вече почти незаменим за активно ползващите финансови услуги фирми. Корпоративните клиенти го използват все повече при плащането на данъци, осигуровки. За клиентите физически лица е сложно издаването на универсален подпис, работата с голямо количество пароли, имена на ползватели и т. н. Затова Банка ДСК се стреми да намери баланс между сигурността и удобството за клиента. Реализирахме това на практика чрез пакета за отдалечено банкиране ДСК Директ, който предложихме на пазара в края на 2005 г. Едновременно с това банката вече има и собствен авторизационен център, който засега обслужва разплащанията с банкови карти. До един-два месеца ще предложим и преводи по сметки, плащания на задължения към Топлофикация, Електроснабдяване, ползване на ваучери за мобилни оператори през новия ни авторизационен център. Ще има възможност всичко това да става както през Call центъра, така и през банкоматите ни и през Интернет.
Пари: Какво отличава вашите продукти от останалите на пазара?
П.С.: Особено важното при нас, което отличава продуктите ни от другите подобни, е, че клиентът през всички електронни канали за банкиране вижда едно и също нещо. Тоест ако изтеглите пари от банкомат и в същия момент използвате вашия Интернет достъп, ще видите, че тези пари са изтеглени. Ако се обадите на Call центъра, и те ще ви информират за същото. Получаването на SMS за тази операция е стандартна услуга, която се предлага и от другите банки. Но при нас целият процес е интегриран и на практика достъпът до всички канали е обединен, минава през единна система, която именно дава възможност клиентът да вижда едно и също нещо.
Пари: А какви са гаранциите за защита?
П.С.: При Интернет банкирането се ползват потребителско име и парола. Ако е необходимо да се правят преводи по сметки, които не са на клиента или той не е обявил, че иска да ги вижда чрез Интернет, се издава цифров сертификат. Това е по-високо ниво на сигурност. При Call центъра също има две нива на сигурност. Първото е информационно- клиентът може да получи информация само за тези сметки, които е заявил. Ако той иска допълнителни транзакции или преводи по други сметки, има следващо ниво на достъп, при което се ползва парола. Тоест в зависимост от желанието на клиента са и съответните нива на достъп.
Пари: Коректни ли са клиентите като платци, ползващи услуги по кредитни карти, тъй като това е все още нов продукт на нашия пазар?
П.С.: Да, нашите клиенти са коректни. Банка ДСК има сериозни намерения по отношение на този пазар. Имаме система за проследяване на кредитния риск при всички видове
заеми, като и заемите по кредитните карти влизат в стандартните схеми за обслужване на кредити. Опасенията, че наблюдаваната кредитна експанзия би довела до фалити на банки, мисля, че са доста пресилени.
Пари: Какви новости ще предложите на клиентите си в областта на картовите продукти и електронното банкиране?

П.С.: Работим върху няколко проекта. Наскоро предложихме нови кредитни карти Visa Gold и MasterCard Gold. Предстои през годината да реализираме още три-четири идеи в тази насока. В момента основният ни ресурс е насочен по-скоро към миграцията на издадените от Банка ДСК карти към новия авторизационен център. Издадените от банката карти са около един милион. Преминаването към собствен картов център не е самоцел. Идеята е да се предложат по-добри продукти на клиентите. И по-различни. Когато обслужването става само от единен национален оператор, всички банки имат достъп до едни и същи възможности. На практика не се предлагат много нови решения на пазара. Освен това всяко едно решение, което една банка развива или вложи ресурс в него, става достъпно и за другите банки. Когато един оператор обслужва 26 търговски банки, процесът по внедряване на нововъведения се удължава, а това не отговаря на динамиката на пазара. Но, от друга страна, един национален оператор е много добро решение за по-малки и средни банки, които предлагат картови продукти и услуги, но нямат ресурс - човешки и финансов, или възможности за изграждане на собствен авторизационен център.
Парти: Как ще се отрази върху цените за крайния клиент картодържател излизането ни на европейския пазар?
П.С.: От една страна, разнообразието на продукти явно ще се увеличи. От друга - там има единни междубанкови тарифи, които са много по-високи от тези на българския пазар. Всяка банка би могла да си определи тарифата за транзакция. Това обаче, което тя ще плаща на друга банка при операция с нейна карта на банкомат на другата банка, е доста повече от действащите у нас в момента тарифи. Съответно всяка банка трябва да прецени дали тя да поеме този разход, или да го прехвърли върху клиента. Прогнозата ми е, че ще се наблюдава увеличение на таксите за ползване на чужди банкомати. Това би трябвало да се компенсира с намаляване на таксите за ползване на собствен банкомат. По отношение на лихвените равнища по кредитните карти не би следвало да се очакват някакви промени, тъй като редица продукти в европейските страни са с по-висока цена в сравнение с цената им тук. В България конкуренцията е много силна в момента и това доведе до намаляване на лихвите. Тези нива може да се задържат или ще има малко повишение.
Пари: Кога може да се очаква, че български банки ще започнат издаването на банкови карти с чип? 
П.С.: Мисля, че всеки момент ще излезе на пазара такава карта. Банка ДСК също работи по такъв проект, устройствата ни са сертифицирани за приемане на карти с чип. Конкретно Банка ДСК взе решение първо да мигрира всички издадени от нея досега карти към новия авторизационен център и след това да започнем издаването на карти с чип. Собственикът на банката - унгарската ОТР Bank, вече е внедрила такива карти, така че ние имаме изцяло тяхната подкрепа и опит.

Интервюто взе: Валентина ИЛИЕВА

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon