новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Въпреки увеличените данъчни тежести, Група ОТП постига добри резултати през първите девет месеца на 2011 г.

          
        
Приносът на чуждестранните дъщерни дружества  в печалбата на Групата е стабилен

През първите девет месеца на 2011 г. Група ОТП е реализирала печалба в размер на 109,6 млрд. унгарски форинти  след данъчно облагане. Коригираната чиста печалба достигна 131,2 млрд. форинти, което прави  1% ръст на годишна база, съобщи от Будапеща дирекция „Комуникации с медиите” по повод на публикувания отчет на Група ОТП.
Тези резултати следва да се оценяват на фона на отрицателното въздействие върху банките на специалния данък върху финансовите институции, на загубата от предсрочното погасяване на ипотечни кредити в чуждестранна валута и резултата от преизчисляването на чуждестранната валута, закупена от Националната банка на Унгария, за да се покрие нуждата от чужда валута при предсрочно погасяване.
Коригираната печалба през третото тримесечие на 2011 г. възлиза на 42,5 млрд. унгарски форинти, което е спад с 5% на тримесечна база. Спадът се обяснява с увеличаването на ефективното данъчно бреме.
През третото тримесечие приносът на чуждестранните дъщерни дружества от Група ОТП в печалбата представлява 15 млрд. форинти и той е практически непроменен на тримесечна база. Така за първите 9 месеца (от януари до септември вкл.) т.г. „неунгарският” принос в печалбата възлиза общо на 42 млрд. форинти, което прави 32% от консолидираната печалба след данъци.

Най-бърз растеж в портфейла през последните 12 месеца постигна ОТП Русия. Коригираният в чужда валута кредитен портфейл е „набъбнал” с 31% на годишна база, в рамките на който потребителските кредити за граждани са скочили с 68 процента. В Румъния ръстът е 6% на годишна база. Отбелязващата именно тази година своя 60-и „рожден ден”, Банка ДСК, която е „перлата в короната” на многонационалната група, увеличи своя кредитен портфейл с 2%. Той по принцип обаче е много голям и високата база предполага и по-малък процентов ръст.
Като резултат от по-нататъшното влошаване на портфейла, разходите по риска нараснаха с 19% на тримесечна база и достигнаха през третото тримесечие на 2011 г. 59,3 млрд. форинти. Този видимо значителен ръст се използваше за увеличаване на покриването с провизии на нередовните кредити.

Що се отнася до депозитите, то най-бърз растеж на годишна база, се казва по-нататък в съобщението от Будапеща, е отбелязан от дъщерните дружества на Банка ОТП в Румъния, Украйна и Сърбия (съответно  15, 14 и 12 процента). Добре се увеличаваха през същия период и депозитните обеми на ОТП Русия (с 9%) и Банка ДСК – с 5%, докато депозитите на банката-майка ОТП намаляха с 3%.

Много важен показател е също консолидираният по международните счетоводни стандарти CAR (съотношение на капиталова адекватност), който достигна 17,5% до септември 2011 г.  Съотношението на адекватността на капитала от първи ред (Tier1) 14,1%  e спаднало с 1,1 % през последните три месеца. Нито едно от дъщерните дружества не е получило нов капитал през третото тримесечие. Изобщо през изминалите девет месеци Банка ОТП е инжектирало капитал единствено в своето дружество в Черна гора на стойност от 10 млн. евро.

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon