новини
Новини и уведомления
News image

В. Маринова: Лихвите по кредитите няма да скачат повече

Нивото на лихвите зависи от икономическата среда, от суверенния риск, който се включва към цената, и затова е трудно да се определи какъв ще е той в условията на несигурност
Какви ще са лихвите до края на годината не може да се обобщи еднозначно, защото това зависи от много фактори, коментира в специално интервю за Profit.TV Виолина Маринова, изпълнителен директор на Банка ДСК. Нивото на лихвите зависи от икономическата среда, от суверенния риск, който се включва към цената, и затова е трудно да се определи какъв ще е той в условията на несигурност. Лихвеният процент по депозитите се определя от една страна от цената на ресурса, който се придобива, като на този етап достъпът до външно финансиране е крайно ограничен. Така необходимите средства се набавят от вътрешния пазар. Този процент е достигнал своя праг, според Маринова. В последния месец се отчита нетен отрицателен прираст по депозити, тоест нови допълнителни средства за финансиране от клиентите не съществуват и не е необходимо да се предлагат такива високи лихвени проценти. Това рефлектира и върху цената на кредитния продукт, където определяща е цената на риска.
Дали ще слязат надолу лихвените нива не може да се прогнозира, защото не се знае колко ще се повиши безработицата, колко стопанските субекти ще функционират с нарастващ тренд и т.н. Поне смятам, че няма да има повишение на лихвените нива, ако няма спад, допълни Маринова.
Банка ДСК кредитира клиентите си с ипотечни кредити, даже се намалиха лихвените нива. Трябва да се има предвид обаче, че и платежоспособните клиенти намаляха значително.
Самите клиенти също са предпазливи поради несигурността на доходите си в условия на криза, както и поради очакванията си за спад в цените на недвижимите имоти. Това ги възпира до известна степен. Друго важно е, че клиентите, които кандидатстват за кредит, не отговарят на високите поставени изисквания именно поради несигурната среда.
Кредитоискателите трябва много добре да премислят целта на кредита си и това дали ще могат да го обслужват в условията на криза. Те най-добре знаят къде работят, колко получават, както и доколко тяхната работа е сигурна в тази среда. Осигурителният доход в момента започва да „посивява". Много фирми не осигуряват своите работници и служители на това, което реално им плащат, а това създава значителни проблеми.
Конкуренция между банките има и винаги ще има, поради това, че българската банкова общност е частна - 99%.
Банка ДСК е собственост на ОТР. Така при определянето на цената на привличания ресурс тя се интересува от структурата на портфейла си, каква е стратегията която се гони през тази година и така се определя риска. Не е ясно обаче, каква е ситуацията при другите банки и как те определят цената на своите кредити.
Нещата би трябвало да вървят към по-добро. В момента няма достатъчно информация, дали сме в дефицит, или не, колко са приходите и разходите, какви са очакванията до края на годината, за да може да се направи една прогноза за това какво ще се случва, сподели Маринова.
Състоянието на ОТР е добро като цяло и няма да се отрази негативно на българското подразделение. Това, което в края на миналата година се афишираше, че цената на акциите падат, бе следствие на спекулациите на един определен човек.
Средствата, които бяха предоставени от правителството на ОТР, бяха с цел да се кредитират малките и средните предприятия поради добрата клонова мрежа на банката. Що се касае за България, българската банка е най-добрата в групата след унгарското подразделение. Тя е с най-добри показатели като качество на активност, качество на портфейла и като бизнес. Так че банката майка няма да се меси и няма да вреди на своето звено, коментира още Маринова.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon