новини
Новини и уведомления
News image

Група ОТП постигна стабилни финансови резултати и през 2012 г.

Продължава тенденцията на растящ принос в общата печалба от дъщерните дружества в чужбина и особено на банките в Русия и България (Банка ДСК) 
                   
  
Група ОТП е реализирала през 2012 г. счетоводна печалба от 122,6 млрд. унгарски
форинти, което е с 46 процента повече от резултата през 2011 г.  Коригираната печалба след данъчно облагане възлиза обаче на 150 млрд. форинти и бележи спад със 7 % на годишна база, се казва в съобщение от Будапеща на Банка ОТП. Тези резултати  следва да се оценяват на фона на отрицателното въздействие върху банките на специалния данък  в Унгария върху финансовите институции,  на загубата от предсрочното погасяване на ипотечни кредити в чужда валута и др. Оперативната печалба на Група ОТП се е подобрила обаче с 3 процента спрямо 2011 г. Продължава тенденцията да нараства приносът в общата печалба на чуждестранните дъщерни дружества на Група ОТП. Взети заедно, те постигнаха 61 млрд. унг. форинти срещу 51,3 млрд. форинти преди една година. „Лъвският пай” в този принос се пада на Банка ОТП Русия и на „перлата в короната” на многонационалната Група ОТП – Банка ДСК.

Коригираният в чужда валута консолидиран обем на кредитите се сви с един процент на годишна база. Този спад през 2012 г. се дължи главно на намаляването със 7 % на кредитите в Унгария. Значително спадна и кредитният портфейл в Украйна и Черна гора – съответно с – 7% и -5%. За разлика от тях потребителските кредити нараснаха рязко в Русия и Украйна с по 31 и 282% съответно. Като резултат от всичко това консолидираният потребителски кредитен портфейл набъбна с 14% на годишна база.

Що се отнася до депозитите, то те се увеличиха общо за Група ОТП, се изтъква в съобщението от Будапеща,  с 6 процента на годишна база, като дъщерните банки в Румъния, Русия, Словакия и Сърбия постигнаха двуцифрен ръст и само в Черна гора има спад във вложенията. Към края на 2012 г. брутните ликвидни резерви на Групата достигнаха почти 6 милиарда евро еквивалент.
Влошаването на кредитния портфейл създаде 254 млрд. форинти разходи по риска през 2012 г.,  което е с 20 млрд. повече  в сравнение с провизионирането през 2011 г.

Важни за Група ОТП са още два показателя.  Консолидираният по международните счетоводни стандарти CAR (съотношение на капиталова адекватност) се повиши на
19, 7% през декември 2012 г., (ръст от 1,5 процентни точки на тримесечна база), а съотношението на адекватността на капитала от първи ред (Tier1)нарасна до 16,1%, като в  банката- «майка» ОТП в Унгария Tier1 достигна 14,7%. 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon