новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Два нови договорни фонда стартират на борсата от началото на декември - Mediapool.bg

Управляващото дружество "ДСК Управление на активи" АД започва публично предлагане на дяловете на два договорни фонда - "ДСК Стандарт" и "ДСК Баланс", съобщи в четвъртък Петко Кръстев, директор на дружеството. Акциите на двата фонда ще се търгуват на борсата от началото на декември.   Новото в тези два фонда е, че още в момента на подаване на поръчка за обратно изкупуване клиентите ще получават между 70 и 100% от нейната стойност. Незабавната ликвидност не е свързана с намаляване на реализирания доход, допълнителни такси и комисиони, уточни Петко Кръстев.   "ДСК Стандарт" е договорен фонд от консервативен тип. Неговата инвестиционната програма предвижда реализирането на доходи от дългови ценни книжа и инструменти, както и активно управление на портфейл от ценни книжа и парични средства. Той е подходящ за инвеститори, търсещи постоянен доход и нисък риск - очакваната доходност е съизмерима с тази от банков депозит.   "ДСК Баланс" е договорен фонд от балансиран тип. Той ще инвестира в акции на български дружества, приети за търговия на регулирания пазар на фондовата борса, в ДЦК и други дългови инструменти. Този фонд, според експертите на управляващото дружество, е подходящ за инвеститори, които търсят по-висока доходност от тази в банковите депозити при умерено ниво на риск.   През 2006 г. "ДСК Управление на активи" ще пусне за продажба дялове на още един договорен фонд както и ще осигури възможност на българските инвеститори да купуват дялове от два чужди фонда, съобщи още Петко Кръстев.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon