новини
Новини и уведомления
News image

Депозит с растяща лихва от Банка ДСК

Банка ДСК стартира новият си продукт -депозит "ДСК Спектър".
Той е с нарастваща лихва и се предлага в клоновете на трезора от вчера. Минималната сума за откриване на срочния влог "ДСК Спектър" е 1 000 валутни единици (лева, щатски долари или евро), като след изтичане на първоначално договорения срок, банката подновява договора за същия период и при същите условия. "ДСК Спектър" се предлага за различен срок-9,12 и 15 месеца. Влогът представлява комбинация от три равни лихвени периода (съответно по 3,4 и 5 месеца). Лихвеният процент е нарастващ за всеки следващ лихвен период. След изтичане на първоначално договорения срок, олихвяването се повтаря по първоначалната схема.
От Банка ДСК обясниха, че лихвеният процент за последния период от влога нараства почти двойно спрямо този от първия период. Така годишната лихва за третия 5-месечен период за влогове в лева достига 7,50%. Така ефективната годишна лихва (реалната доходност на вложените средства) се получава от процентите на олихвяване в различните периоди.

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon