новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Диана Митева, изпълнителен директор и член на УС на банка ДСК: Банка ДСК съчетава депозити с инвестиции

От началото на месеца Банка ДСК предложи на клиентите си два нови спестовни продукта. „ДСК Везни" и „ДСК Ефект" са съчетание между срочен депозит и инвестиционни продукти с цел постигане на оптимална възвръщаемост при умерен риск. За повече подробности се обърнахме към Диана Митева, изпълнителен директор и член на УС на банката.
- Какви са предимствата на смесените депозити в сравнение с други спестовни продукти?
- Смесеният депозит „ДСК Везни" представлява съчетание между срочен депозит в Банка ДСК и инвестиция в някой от договорните фондове, управлявани от "ДСК Управление на активи" - "ДСК Стандарт", ДСК Баланс" или ДСК Растеж". Другият смесен депозит 'ДСК Ефект" е уникален продукт на българския банков пазар и представлява съчетание между срочен депозит в Банка ДСК, инвестиция в някой от изброените по-горе договорни фондове на ДСК Управление на активи" и осигуряване в "Доброволен пенсионен фонд", управляван от ПОК "ДСК-Родина". Важно е да се отбележи, че чрез комбинираното инвестиране, едновременно в банков и инвестиционен/ни продукти, клиентите постигат оптимална възвръщаемост на средствата с умерен риск.
- За какъв тип клиенти са предназначени смесените депозити?
- Всяко местно или чуждестранно физическо лице, без възрастови ограничения, може да си открие смесен депозит „ДСК Везни". За откриване на депозит „ДСК Ефект" има изискване за навършени 16 години.
- Как се олихвяват средствата по тези депозити? Обвързана ли е лихвата по тези депозити с доходността от насочените към Договорен фонд на „ДСК Управление на активи" средства?
- Лихвата по смесените депозити не е обвързана с доходността, която се реализира в съответния договорен фонд. Средствата по депозита се олихвяват с действащия стандартен лихвен процент за съответния матуритет и валута по срочни влогове на граждани с допълнителен лихвен бонус, който за смесен депозит „ДСК Везни" е 0,30%, а за смесен депозит „ДСК Ефект" -0,25%.
- Как се разпределят средствата от депозита между срочен депозит и инвестиция в договорен фонд на „ДСК Управление на активи"?
- За откриване на смесен депозит „ДСК Везни" е необходимо разполагаемата сума да се инвестира в съотношение 50% в срочен депозит в Банка ДСК и 50% в избран от клиента договорен фонд, управляван от „ДСК Управление на активи". При откриване на смесен депозит „ДСК Ефект" разполагаемата сума се инвестира в съотношение 50% в срочен депозит в Банка ДСК, 25% в избран от клиента договорен фонд и 25% в Доброволен пенсионен фонд, управляван от ПОК „ДСК-Родина".
- Какъв е минималният срок на депозитите „ДСК Везни" и „ДСК Ефект"?
- Минималният срок за откриване на депозитите „ДСК Везни" и „ДСК Ефект" е шест месеца.
- В кои видове валута могат да се разкриват депозитите „ДСК Везни" и „ДСК Ефект"?
- Срочните депозити се откриват в лева, евро и щатски долари, а инвестицията в договорните фондове и в Доброволен пенсионен фонд е в лева.
- Има ли изисквания за минимално депозирана сума?
- Минималната сума за откриване на срочните депозити „ДСК Везни" и „ДСК Ефект" е 1000 лева/евро/щатски долари.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon