новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Диана Митева, изпълнителен директор на Банка ДСК: Консолидацията в банковия сектор ще продължи

Диана Митева е родена в Чирпан. След завършване на Английската езикова гимназия в Пловдив продължава образованието си в Университета за национално и световно стопанство, където получава магистърска степен по макроикономика. От октомври 2003 г. е член на Управителния съвет и изпълнителен директор на Банка ДСК.
Г-жа Митева започва кариерата си в банковата област в Хиос банк, продължава в ИНГ Банк, клон София, като финансов мениджър и зам.-изпълнителен директор, след което се присъединява към екипа на Демирбанк-България и извървява пътя от неин старши маркетинг мениджър до изпълнителен директор. Владее отлично английски и говори руски език. Семейна е, с 15-годишен син. Хобитата й са да пътува и да чете, много обича спорта и киното. Девиз в професията: „Да доведа нещата докрай!" С уговорката - винаги в екип и не с цената на всичко.
- Г-жо Митева, как би изглеждала картината на банковата ни система след приемането на България 8 ЕС? Какво очаквате да се случи след първи януари догодина? Ще има ли изненади?
- Първото и най-важното е, че българският банков пазар ще стане част от европейския, а БНБ ще е част от европейската система на централните банки. Законодателството в нашата област ще е съобразено с европейското. Вече имаме нов Закон за кредитните институции, който влиза в сила от 1 януари догодина.
Без сътресения след еврочленството
Най-общо казано, той съдържа правила за сътрудничество между банките в рамките на ЕС и ще доведе до по-улеснен подход за взаимодействие между тях, т.е. ще се подобри координацията най-вече между централните банки. Съобразяването с директивите на ЕС изисква и въвеждането на някои по-различни правила, които не очаквам да доведат до сътресения в работата на банките, тъй като те бяха предоставени своевременно на институциите и те са запознати и работят по тях.
- Очаква ли се засилване на конкуренцията 6 сферата на банкирането на едро и дребно, ще има ли бъдещи окрупнявания и най-Вече интересуващото повечето българи - да се очаква ли промяна в лихвените проценти след Нова година?
- Според мен конкуренцията в банкирането на дребно и сега е много силна и очаквам тя да продължи. Естествено сериозно влияние ще окаже и възможността на чужди банки и не само те да навлизат свободно на българския банков пазар, без затова да им е необходим български лиценз. Освен това влияние ще оказват и повишените изисквания на клиентите към банковите продукти и услуги, което се дължи
на по-високата финансова култура, тъй като по-силната конкуренция през последните години накара банките да използват подобряването на качеството на обслужването като един от силните си ходове за привличане на нови клиенти.
Ще има още сливания
Що се отнася до процеса на окрупняване на банките в България, той не е нещо самобитно за нашите условия, а е следствие от тенденциите на европейските и на световните пазари. У нас сега основната част от банките се контролира от чужди институции -най-вече европейски, заради което смятам, че по-нататък окрупняването ще върви както в посока покупка на банките майки, т.е. сливания, което и
в момента се случва, така и с навлизане на още чужди банки. Определено ще има нови консолидации.
- Как оценявате оповестените промени в изискванията на БНБ за кредитите и как ще се отрази това на цялата система и на отделните банки?
- БНБ вече обяви от първи януари премахване на кредитните рестрикции. Оценявам положително това решение, тъй като така българските банки ще станат по-конкурентоспо-
собни след влизането на страната ни в ЕС.
- Расте делът на хората, които влагат парите си в колективни схеми за инвестиции. На практика тези взаимни фондове отнемат потенциални клиенти на
банките. Как гледате на подобна конкуренция и ще отвърнат ли банките на „удара"?
- Нещата не изглеждат чак толкова страшни, колкото някои се опитват да ги представят. Въпрос на стратегия и решение е как отделната банка ще постъпи в тази ситуация. Ето -Банка ДСК вече има дъщерно дружество от инвестиционен тип и в същото време е дистрибутор на продуктите от този тип. От 6 ноември предлагаме акции на два чуждестранни фонда. Според нас това е един от начините да привлечем клиенти, които искат да получат по-висока доходност, т.е. да инвестират парите си в нестандартните банкови продукти, различаващи се от класическите депозити. Така помагаме на клиентите си и ги учим как по-добре да управляват средствата си, т.е. даваме им възможност да диверсифицират портфейла си.
- В България има тридесетина банки, част от които дори не попадат в класациите. Логично възниква въпросът: докога ще има място под слънцето за всичките банкови играчи и не са ли те твърде много за малка България?
- Времето ще покаже какъв е оптималният брой. Правилата на банковия пазар са пазарни. Според мен през последните години повечето банки се стремят да разширят гамата от предлагани услуги и продукти, особено в банкирането на дребно.
Конкуренция за малките клиенти
Известно е, че пазарният сегмент има голям потенциал, по-високи маржове на печалба и поради това много от банките навлязоха на този пазар. Затова и конкуренцията е изключително силна. Смятам, че Банка ДСК ще продължи да се развива като универсална търговска банка, предлагайки целия спектър от услуги. Като стратегия за другите банки предполагам, че повечето от тях ще се специализират към определен сегмент.
- Прави впечатление широкото навлизане на електронното или интернет банкирането. Какви са проблемите тук от гледна точка на сигурност, бърз достъп, защита на интересите на клиентите, култура на ползване?
- Банка ДСК има големи амбиции този сектор на услугите и с помощта на добре прецизирана стратегия и добра комуникация между бизнес звената и IT специалистите успяхме да наложим на пазара едно от най-добрите си решения. Известно е под името ,ДСК Директ", което е най-общото название на интернет канали за достъп до банката. Клиентите ни на този продукт са над 30 000, което е изключително добро постижение за девет месеца от предлагането му на пазара. По отношение на сигурността е важна необходимостта да се постигне баланс между много сигурните, но сложни за използване от клиента средства, които очевидно на този етап не могат да намерят практическо приложение, и балансираните решения, които са удобни и достатъчно сигурни за определен кръг услуги. Както казах, тук имаме големи амбиции и нашата идея е да предоставим максимален брой услуги, достъпни през електронните канали, интернет и карти.
- Конкурентният сектор на банковите услуги е доста голям и Възниква въпросът: винаги ли е лоялна конкуренцията. В крайна сметка почти всички рекламни послания от банки се свеждат до едно - обещание за по-добър жизнен стандарт. Може ли добрият стандарт да се гради на взет заем, който понякога ще се обслужва с десетилетия?
- Ще отговоря на въпроса само от позицията на Банка ДСК. Политиката ние да
не излъчваме подвеждащи рекламни послания Разчитаме и залагаме единствено на истинските правила на бизнес отношенията, които означават коректност и честност. Може би точно и заради това клиентите на Банка ДСК вече надхвърлят 3,5 млн. Доверието тук е като в любовта - то не трябва да се показва, а да се доказва. Без много излишни суперлативи и излишни обещания, а с конкретни действия. Тези милиони, за които вече споменах, говорят достатъчно красноречиво. По втората част на въпроса смятам, че в държава с развита икономика и с постигнат добър стандарт живеенето на кредит е нещо напълно възможно. Този процес се развива естествено и у нас и ние като банка ще го подкрепяме. Естествено с уговорката, че трябва да са изпълнени първите две условия -развита икономика и добър стандарт на живот.
- Има ли свои тайни Банка ДСК в навечерието на приемането на страната в ЕС и няма ли опасност клиентите и да бъдат изненадани с по-високи лихви, такси за обслужване и налози за предсрочно погасяване на взети кредити?
- Ценовата политиката на Банка ДСК е да предоставя продукти и услуги на конкурентни цени, което се отнася както за лихвите, така и за комисионните. Това ще е политиката ни и занапред. Наистина влизането в голямото европейско семейство неминуемо ще доведе до постепенно сближаване с лихвените равнища в страните от ЕС - както при кредитите, така и при депозитите. Ако се наложи корекция на такси, което е нещо съвсем естествено в процеса на работа, то ще произтича no-скоро от повишаването на разходите на банката, свързани с подобряване на качеството на обслужване и на предлагани банкови услуги, отколкото в резултат на свиване на маржовете по лихвите.
- Какви нови продукти и услуги ще предложите от догодина?
- Първото е, че и през 2007 г. ще продължим да развиваме новите продукти в банкирането на дребно - както доразвиване на традиционните, така и чрез дружеството за управление на активите. Имаме два нови интересни продукта - смесените депозити ,ДСК Везни" и ,ДСК Ефект", като вторият е уникален за нашия пазар. Той представлява комбинация от три продукта на финансовата група - депозит в банката, инвестиция в договорен фонд и осигуряване в доброволен пенсионен фонд.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon