новини
Новини и уведомления
News image

Диана Митева, изпълнителен директор на „Банка ДСК", пред в. „Банкеръ”: Повишаването на лихвите не прогони клиентите

Петър ИЛИЕВ

Г-жо Митева, как се отразиха мерките, които БНБ наложи за ограничаване ръста на кредитите, на „Банка ДСК"?
- „Банка ДСК" се съобразява стриктно с разпорежданията на БНБ и подкрепя всички разумни управленски решения. Естествено е нормативната среда, в която работи дадена банкова институция (навсякъде по света), да налага някакви ограничения. Ние сме длъжни да се адаптираме към тях, като се стремим от това да не страдат нито бизнесът ни, нито клиентите ни. Мисля, че „Банка ДСК" доказва, че се справя много успешно в това отношение.
Има ли отлив на клиенти заради увеличаването на лихвените равнища? И зачестиха ли случаите на предсрочно погасяване на заемите?
- Категорично не! Напротив, през последните два-три месеца кредитирането на граждани се развива много успешно не само за „Банка ДСК", но и за пазара като цяло. Например балансовото число на „Банка ДСК" към 30 септември 2007 г. е 6.9 млрд. лв., което представлява ръст от 25% спрямо същия период на миналата година (5.5 млрд. лв.). Съотношението на кредити за граждани към балансовото число за септември 2006 г. е 43.65 %, а за септември 2007 г. - 50 процента.
Все пак трябва да имаме предвид цялостния икономически контекст в страната, на чийто фон увеличаването на някои лихвени проценти по кредити не се усеща особено, и мисля, че банковите клиенти осъзнаха, че то е съвсем умерено и икономически обосновано. Не мога да говоря за пазара като цяло, но в „Банка ДСК" не се наблюдава зачестяване на случаите на предсрочно погасяване на кредити по тази причина.
Как си обяснявате факта, че интересът към заемите се запазва и дори се увеличава, независимо от тяхното поскъпване?
- Пак повтарям, че промяната на лихвите не бе голяма и следователно тя не може да има сериозен ефект върху търсенето и върху положителното развитие на икономиката.
Нали хората в България постоянно се оплакват, че банковото финансиране е едва ли не непосилно скъпо. Защо, според вас, въпреки това ръстът на кредитите в страната се запазва?
- Вижте, винаги ще има хора, които ще смятат, че цените на банковите кредити са много високи, и такива, които ще ги приемат като напълно достъпни. Все пак това мнение се формира съобразно доходите на клиента. Ако те не са достатъчни, за да може той да покрие изискванията на банката, естествено е такива хора да твърдят, че банковото кредитиране е скъпо и недостъпно. Но точно по тази причина ние се опитваме да предлагаме максимално широка гама от кредитни продукти, така че по-широки слоеве от населението да имат достъп до банково финансиране. Не може обаче да не съобразяваме условията по заемите и с някои тенденции на международните финансови пазари, защото немалка част от средствата, с които работим, са в чуждестранна валута, а тя е пряко зависима от лихвените проценти в чужбина.
По ваше наблюдение какви препятствия най-често срещат клиентите, които искат да получат заем?
- Те са свързани предимно с разминаване между изискванията на хората, търсещи заеми, и условията, по които предлагаме кредитите. Но точно за да избегнем тези препятствия, ние се стремим да предлагаме максимален брой услуги, така че да задоволим всички изисквания. И мисля, че успяваме, тъй като „Банка ДСК" е финансовата институция у нас, която има над 4 млн. броя клиентски сметки.
Трудно е да се направи някакъв профил на клиента, който не може да получи заем от „Банка ДСК". Това, което трябва да се знае, е, че ние внимателно проучваме платежоспособността и платежоготовността на гражданите, които искат заеми от нас, като правим справка в кредитния регистър на БНБ, проверяваме доходите им, върху които се плащат вноски в Националния осигурителен институт, и т.н. С други думи, се опитваме да си съставим много ясна картина за платежоспособността на хората, които искат да вземат заем от „Банка ДСК".
Според вас влияят ли повишените лихвени равнища върху качеството на кредитите? Наблюдава ли се увеличение на просрочията?
- Както посочих, увеличаването на лихвите засягаше само някои видове кредити и беше съвсем умерено. Следователно то не можеше само по себе си да повлияе осезаемо върху качеството на портфейла, така че отговорът ми е - не.
Каква стратегия в областта на кредитирането ще следва „Банка ДСК" през следващата година?
- Знаете, че ние сме лидер в кредитирането на граждани в страната, и стратегията ни е да запазим и затвърждаваме тази позиция. Отдавна вече банката не разчита само на традиционното доверие на клиентите, но и усилено залага на разработването на иновативни продукти и услуги, както и на модерни канали за предлагането им. Един пример - електронното банкиране на „Банка ДСК" е водещо в страната и чрез него успешно развиваме вече и кредитирането на граждани.
Залагаме все повече и на повишаването на качеството на обслужване, в което определено имаме успехи. В тази връзка искам да отбележа две сравнително нови направления в нашата работа - частното банкиране и финансовите консултанти на „Банка ДСК". Чрез частното банкиране предлагаме специализирано, индивидуално обслужване на клиентите с високи доходи, а финансовите консултанти на банката, които работят вече в около 20 града в страната, предлагат консултации за продуктите' и услугите и помощ при попълване и подаване на документи както на граждани, така и на малки и средни предприятия.
Смятам, че „Банка ДСК" ще продължава и през следващите години да бъде най-разпознаваемата и най-търсена финансова институция за кредити на граждани, като същевременно разширява чувствително и присъствието си в отпускането на заеми за фирми - както на микро-, малки и средни предприятия, така и на големи корпоративни клиенти.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon