новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Диана Митева, член на управителния съвет на ДСК: Банка ДСК предоставя преференциални кредити на малкия бизнес


Максималният размер е 5 млн. евро или 9 779 000 лева, лихвените условия са преференциални, облекчени са и изискванията за обезпеченост, разказва Диана Митева, член на управителния съвет на Банката и изпълнителен директор
Венцислав САВОВ
- Госпожо Митева, какво е търсенето на кредити от страна на бизнеса от началото на годината? Каква основна тенденция наблюдавате през последните 12-24 месеца?
- Малките и средните предприятия са основната движеща сила на икономиката в страната ни. През последните две години се наблюдава тенденция към увеличаване търсеното на заемен капитал, тъй като бизнесът в България насочи поглед към развиване на нови направления в дейността си, модернизиране на производствените мощности, с които разполага, инвестиране в обучението на персонала си и други.
- Кои ваши кредити са най-изгодни за малките и средните предприятия?
- Бизнес сегментът е един от основните фокуси на Банка ДСК с цел по-доброто разбиране на потребностите на бизнеса и високо качество на обслужването му. Банката подхожда индивидуално към всеки бизнес клиент.
C цел подкрепа и затвърждаване на доброто партньорство с фирмите в България Банка ДСК сключи споразумение с Европейския инвестиционен фонд по оперативна програма "Инициатива за МСП", която се ползва с подкрепа от Европейския съюз по линия на оперативна програма "Инициатива за МСП" 2014-2020 г., от Европейския фонд за регионално развитие, "Хоризонт 2020" и със съфинансиране от Европейския инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна банка. Чрез това споразумение Банката дава възможност на фирмите до по-лесен достъп за външно финансиране при облекчени изисквания за обезпеченост и при преференциални лихвени условия. Програмата е насочена към стимулиране на предприемачите да развиват нови проекти, да модернизират производствените си активи, да подобряват ефективността на фирмите си и да намаляват оперативните си разходи.
- Какви са преференциалните лихви и какъв е механизмът за гарантиране на вземанията?
- Основните предимства за кредитополучателите при финансиране, гарантирано по ОП "Инициатива за МСП", са, че се предоставя при конкурентни условия, а именно по-ниски лихвени проценти в сравнение с оферираните кредити по стандартни условия и по-ниски изисквания за обезпеченост.
- Какви са изискванията към кредитополучателите? За кои видове дейности и фирми преференциалните условия са най-подходящи? Например отпуснатите кредити подходящи ли са за стартиращи фирми с малък капитал и без активи, но с добри предприемачески проекти?
- Програмата е насочена към стимулиране развитието на основните икономически сектори с изключение на земеделския и традиционно забранените дейности, като рибарство и аквакултури, първично производство на селскостопански продукти, дейност по преработка и търговия със селскостопански продукти, хазартна дейност, търговия и производство на оръжие, алкохолни напитки, тютюн и др.
Основните изисквания към кредитополучателите са да са микро-, малки или средни предприятия съгласно Закона за малките и средните предприятия и да отговарят на изискванията, заложени в Регламент на ЕС 1407/2013 за помощта de minimis (минимална помощ).
- Кои разходи се покриват и за какво не може да се ползват отпуснатите средства? Какви са сроковете?
- финансирането може да бъде за инвестиционни или оборотни средства в зависимост от потребностите на бизнеса - за разширяване или за реализирането на нови проекти, навлизане на нови пазари или нови разработки на съществуващи предприятия.
Максималният размер на кредитна експозиция на клиент, гарантирана по програмата, е до 5 млн. евро или 9 779 000 лева.
Програмата изключва от обхвата си финансиране на безвъзмездна помощ или на дейности, вече финансирани с други публични средства, включително програмата на ЕС за развитие на МСП COSME и инициативата InnovFin в рамките на рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020". С предоставените кредити не може да бъдат финансирани проекти, свързани с предоставянето на финансови услуги или инвестиции в недвижими имоти с цел отдаване под наем или покупко-продажба; разходи, които вече са направени, т.е. напълно завършен проект/инвестиция и въведени в експлоатация, както и рефинансиране на текущи кредити/лизинги в Банка ДСК ЕАД или други банки.
- Какъв съвет давате на предприемач, който тази година се колебае дали да стартира мащабен проект, за който му е необходимо сериозно финансиране? Как бихте оценили предприемаческия риск спрямо състоянието на икономиката и очакванията за растеж?
- Необходимо е да прецени и да анализира ползата от проекта както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. В случай че реализацията му ще доведе до подобряване на ефективността и увеличаване на мащабите на бизнеса и нови пазари, следва да го реализира. По този начин ще подобри конкурентоспособността си, което е ключово в динамично променящата се икономическа ситуация. Естествено, следва да се вземе предвид и финансовият капацитет на текущия бизнес и дали може да обслужва част от разходите по новия проект до реализацията му, за което препоръчвам да се направи консултация с банков служител по фирмено кредитиране.
- Предвид днешната дигитализация във всички сфери на потреблението Банка ДСК предвижда ли дигитализация на услугите за своите бизнес клиенти?
- От 31 март Банка ДСК предоставя на нови бизнес клиенти възможност да регистрират онлайн "Електронна заявка за откриване на разплащателна сметка за бизнес клиенти", която ще бъде достъпна през корпоративния сайт на Банката. Чрез тази електронна заявка бизнес клиентите ще могат онлайн да запазят удобни за тях ден и час в офис на Банката. В офиса ще ги посрещнат служители с дългогодишен опит в обслужването на бизнес клиенти, които компетентно ще ги консултират по всички поставени въпроси.
***
ДИАНА МИТЕВА е член на управителния съвет на Банка ДСК и изпълнителен директор от октомври 2003 г. Започва кариерата си в банковата област в Хиос Банк (1993-1994), продължава работа в ИНГ Банк, клон София, като директор на финансов контрол и зам. изпълнителен директор (1994-1999), след което се присъединява към екипа на "Демирбанк-България" АД като директор на финансов контрол и старши мениджър по маркетинг, кредитиране и бизнес развитие (1999-2002). В "Демирбанк България" АД става член на управителния съвет и изпълнителен директор. През 2011 г. е отличена с престижната унгарска награда "Андраш фай" като признание за нейната успешна работа и резултати при внедряването и утвърждаването на проекта "Частно банкиране" на Банка ДСК. В края на януари 2014 г. получава приза "Атанас Буров" за банково управление за 2013 г. Завършила е английската езикова гимназия в Пловдив, магистър по макро-икономика от УНСС. Владее отлично английски, говори руски. Родена е в Чирпан.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon