новини
Новини и уведомления
News image

Диана Митева - изп. директор и член на УС на Банка ДСК: Банка ДСК дава промоции за кредитни карти

Банка ДСК предлага специален подарък на своите клиенти -нови, още по-атрактивни промоционални лихвени условия по кредитните карти MasterCard Galaxy и Visa Galaxy, издавани от Банката. За промоционалните лихвени условия разговаряме с Диана Митева - изп. директор и член на УС на Банката.
- Какво представляват кредитните карти MasterCard Galaxy и Visa Galaxy издавани от Банка ДСК?
- Най-общо казано, това са кредитни карти с револвиращ кредит, издавани и обслужвани през собствения картов център на Банка ДСК. Картите носят логото на MasterCard или Visa -най-популярните марки при картовите разплащания и предлагат на клиентите ни всички привилегии, които осигуряват тези марки навсякъде по света. Двата вида карти са с идентични възможности и параметри, като клиентите сами избират предпочитаната от тях марка - MasterCard или Visa.
- Какви са предимствата за картодържателя, използващ кредитна карта MasterCard Galaxy или Visa Galaxy на Банка ДСК?
- Картите MasterGard Galaxy и Visa Galaxy осигуряват многобройни предимства за картодържателите, някои от които са уникални за българския картов пазар. С MasterCard Galaxy/Visa Galaxy клиентите ни получават лесно достъпен кредит, под формата на кредитен лимит по картата. Лимитите варират в широки граници и са подходящи за всички клиенти - както за тези, които се нуждаят от малък кредит, така и за тези, които се нуждаят от значителни финансови ресурси. При това, отпуснатият кредитен лимит е без краен срок за погасяване и се подновява след всяка извършена вноска по кредита.
Предвидени са специални бонуси и за онези от картодър-жателите, които активно използват кредитните си карти -при извършване на 5 транзакции на обща стойност 500 лв. в рамките на един месец лихвата за следващия период се намалява с 1,5%.
Голяма част от таксите по картите MasterCard Galaxy и Visa Galaxy също са преференциални - клиентите ни не дължат такси за откриване на сметката и издаване на картата, както и годишна такса за първата година, не заплащат такси при покупка на стоки и услуги в търговски обекти и в Интернет.
- Какви са промоционалните условия по кредитните карти MasterCard Galaxy и Visa Galaxy на Банка ДСК?
- Притежателят на всяка кредитна карта MasterCard Galaxy и Visa Galaxy, издадена по време на промоцията заплаща 0% лихва за всички извършени с картата транзакции - тегления на банкомат и плащания в търговски обекти за срока от извършването на транзакцията до края на промоцията. След промоцията картодържателят ще заплаща стандартната лихва от 14,95% върху използваната част от кредитния си лимит.
- Докога ще са валидни промоционалнитеусловия?
- Промоционалните условия са валидни до 10 февруари 2007 г. за карти MasterCard Galaxy и до 20 февруари 2007 г. за карти Visa Galaxy.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати