новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Договорните фондове “ДСК Стандарт” и “ДСК Баланс” предлагат незабавна ликвидност - в. Монитор

Двата договорни фонда на финансовата група ДСК "ДСК Стандарт" и "ДСК Баланс" ще предлагат на своите клиенти уникална за българския пазар услуга - незабавна ликвидност при обратното изкупуване на дяловете си. Това съобщи вчера Петко Кръстев, главен изпълнителен директор на управляващото дружество "ДСК Управление на активи".  Незабавната ликвидност означава, че при обратното изкупуване на дялове инвеститорите получават между 70% и 100% от стойността им още в момента на подаване на поръчката, а останалата сума им се изплаща до края на деня, обясни Кръстев. Обикновено, при останалите инвестиционни фондове, това става два работни дни след поръчката.  Дяловете на двата договорни фонда ще започнат да се предлагат публично от 1 декември тази година, каза още изпълнителният директор.  По закон обратното изкупуване на дялове на договорен фонд не може да започне преди нетната стойност на активите му да достигне 500 000 лв. На 1 декември обаче във фондовете на ДСК ще бъдат записани дялове за 550 000 лв., което означава, че те ще могат да започнат обратното им изкупуване още на 2 декември.  "ДСК Стандарт" е договорен фонд от консервативен тип, което означава, че ще инвестира основно в нискорискови инструменти като дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар.  Той е подходящ за инвеститори, които искат вложенията да им носят постоянен доход и да са с нисък риск. Очакваната доходност от инвестицията в него е съизмерима с доходността от банковите депозити.  "ДСК Баланс", както се вижда и от името му, е от балансиран тип. Между 20% и 40% от инвестициите му ще са в акции, търгувани на регулираните пазари. Също така ще инвестира в ипотечни и корпоративни облигации, ДЦК и инструменти на паричния пазар.Фондът е подходящ за инвеститори, които търсят доходност по-висока от тази по банковите депозити при умерен риск.
Дружества на “ОТП Груп” влизат у нас догодина  През 2006 г. у нас ще навлязат и два чуждестранни взаимни фонда на унгарската финансова група "ОТП Груп" (собственик на Банка ДСК), съобщи Петер Холцер, председател на борда на директорите на OTP Fund Management. Това ще бъдат "Глобален инвестиционен фонд на фондовете" и "Унгарски централно-източноевропейски фонд".  Догодина от "ДСК Управление на активи" смятат да открият и още един договорен фонд - "ДСК Растеж". Документите за лицензирането му са подадени вече в Комисията за финансов надзор, съобщи Кръстев. Той ще инвестира основно в акции - между 40% и 80% от активите си. 

Автор: Александра ГЕОРГИЕВА

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon