новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Доротея Николова: Нужна е креативност в управлението на финансите

Яна КОЛЕВА
Доброто финансово управление на банка изисква познаване на пазара и оперативната среда, адекватна и стабилна визия относно следваната политика, рисков апетит, стратегически цели относно профила и мястото на институцията на пазара. Но най-вече е нужно дълбоко и обхватно познаване на цялата дейност не само от финансова гледна точка, а от всички аспекти, включващи продажбената дейност, развитието на продуктите и услугите, управлението и оценката на риска, правни и регулаторни аспекти, дори и публичните комуникации и управлението на репутацията и външната визия. Без тясното взаимодействие между всички тези аспекти с финансовата дейност не може да има добро управление на резултатите.
Управлението на финансите за мен е доста традиционна дейност. „Топлата вода" отдавна е открита. Може би това, което отличава настоящото време, е, че се изисква все повече гъвкавост, адаптивност, дори и креативност в управлението на финансите.
Опитът ми на финансов мениджър ме научи, че няма нищо по-важно от хората. Те са тези, които създават и четат „числата".
Правилата, които като финансист спазвам: Да бъда почтена и да давам най-доброто от себе си.
Стесненият лихвен марж и лихвената „диета" налагат адаптивност в сегашното управление на дейността, продуктите и услугите и подготовка за дигиталното бъдеще.
Нарастващата спестовност е белег за усещане за несигурност в икономическите субекти. За щастие тази тенденция от началото на годината не е ясно изразена и дори бих казала, че има обрат.
Ролята на банките за икономическата активност не бива да се преувеличава. Банките са важен фактор и подпомагат и опосредстват икономическата активност, но не могат да я създадат.
Бизнесът ще взема повече кредити, ако... е готов да инициира проекти, които, от една страна, очаква да му донесат достатъчно висока възвръщаемост, така че да покрие алтернативна безрискова доходност и допълнително поетия риск, а от друга -тези проекти да изискват допълнителни инвестиции или оборотен капитал. В противен случай няма да има нужда от кредит. Повече проекти ще има, когато усещането за стабилност в икономическата обстановка е по-голямо.
Промяната, която технологиите налагат банките да се адаптират бързо и да инвестират в новите канали за продажба, за да осигурят бъдещето си в един променен пазар на финансови услуги.
Подводните камъни в нашата работа са несъответствие между визията относно постигането на стратегическите цели и промените на оперативната среда във всичките й аспекти - макрорамка, конкуренция, законови и регулаторни изисквания. Всички тези фактори се променят все по-динамично, което затруднява предвидимостта в стратегическите насоки и надеждността в оценката за поетите рискове.
Финансовите резултати зависят най-вече от сърцатата работа в екип на ръководството и целия персонал.
Измерител за стабилността на една банка са поддържане на адекватни нива на собствен капитал, ликвидност и възвръщаемост .
Насочих се към работа във финансовия сектор, тъй като за мен той е много интересен и позволява широк поглед и допир с различни аспекти. Също така непрекъснатото развитие и съпътстващите промени не оставят време за превръщане на работата в рутина.
Сега е подходящо време да се инвестира в знания и умения - това са инвестициите с най-висока възвръщаемост, най-нисък риск и са актуални за всяко време.
Моят професионален съвет е: Бъдете всеотдайни и разчитайте на хората, с които работите.
***
Доротея Николова е член на УС, изпълнителен директор и ръководител направление „Финанси и планиране,, на Банка ДСК. Професионалният й път започва в ПрайсуотърхаусКупърс България. Кариерата й продължава в управление "Банки и капиталови пазари" на ПрайсуотърхаусКупърс, Лондон, В периода юли 2000 г. - октомври 2003 г, е ръководител на Финансов контрол и член на ръководството на клона на Ситибанк в България. През ноември 2003 г. започва работа като началник управление "Планиране и контрол" в Банка ДСК, а от януари 2005 г. до януари 2007 г. е прокурист на банката, през февруари 2007 г. става неин изпълнителен директор. Доротея Николова е носител на редица престижни награди. В тазгодишното издание на конкурса за финансов директор на годината, организиран от Ernst & Young България в партньорство с Forbes България, тя получи голямата награда за цялостен принос. Г-жа Николова отговаря за стратегическото планиране, финансовата, регулаторната и управленската отчетност, данъчното планиране, а резултатите от нейната работата намират отражение в отличния финансов резултат на Банка ДСК за 2015 г. - рекорден за банката, но и за банковата система в България.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon