новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Дребният бизнес вече планира по-дългосрочно - в. Пари


През последните няколко години в България е налице макроикономическа стабилност, което дава възможност на малките и средните предприятия да се развиват и да планират бизнеса си в по-дългосрочен план. От друга страна, по-предвидимата среда дава възможност на банките да се отворят към този тип клиенти, увеличавайки конкуренцията за пазарни дялове помежду си. Пазарен дял от 15% за 2005 г. предвижда да постигне Банка ДСК в кредитирането на микро-, малки и средни предприятия, стана ясно от презентацията на банката по време на първото финансово изложение Финанси за всеки. За тази година обемът на отпуснатите кредити за този сегмент е 313 млн. лв. За миналата година е бил 216 млн. лв., а през 2003 г. 128 млн. лв. Тогава пазарният й дял е бил 10%. При депозитите от микро-, малки и средни предприятия банката предвижда също пазарен дял 15% или провлечени депозити за 181 млн. лв. Преди две години е имала 7% дял. За представители на дребния и средния бизнес банката предоставя кредити за инвестиции и за оборотни средства. Клиентите имат възможност за договаряне на индивидуални погасителни планове, за гратисни периоди. От микропредприятията не се изискват бизнесплан и прогнозни парични потоци. Размерът на заемите за малки и средни предприятия е до 200 хил. лв., а за микропредприятия от 1500 до 80 хил. лв. Банката отпуска и бизнескредити срещу ипотека, заеми за фирми, дистрибутори или клиенти на Оргахим, кредити за газификация на клиенти на Овергаз Инг или негови газоразпределителни дружества до 80 хил. лв. Има и пакетни програми - Бизнес Комфорт и Пълно банково обслужване. ДСК е с над 20% пазарен дял в клоновата мрежа на банките у нас, което й дава добра инфраструктура за обслужване на малкия и средния бизнес.
Предложения
Посетителите могат да получат информация за кредити за малки и средни предприятия на щандовете на банките ОББ, ПроКредит Банк, Societe Generale Експресбанк, Пощенска банка, Юнионбанк, HVB Bank Biochim, за заемите за корпоративни клиенти на Централна кооперативна банка, Пиреос Евробанк.

Автор: Валентина ИЛИЕВА

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon