новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

ДСК Баланс с максимум сделки

Депозитарът вече публикува книжата на фондовете в дялове
Договорният фонд ДСК Баланс има най-много приключили сделки и най-голям брой изтъргувани дялове на извънборсовия пазар през миналата седмица, показва справка в Централния депозитар.
Търгувани дялове Общо 18 сделки са направени с дялове на фонда, а броят на изтъргуваните книжа е 446 184.
След сигнал на в. Пари седмичният бюлетин на депозитара ще публикува точно дали става въпрос за изтъргувани дялове или акции. Досега и за компаниите, и за договорните фондове се публикуваше брой акции, но компютърните програми обръщат броя дялове в акции и заради десетичната запетая понякога се получават грешки, коментираха от депозитара. Така например вчера за ДСК Баланс беше обявено, че за седмица има изтъргувани над 4 млрд. акции.
Активи
Към петък нетната стойност на активите на ДСК Баланс е 5 259 131 лв. ДСК Баланс е с балансиран профил. Високорисковият ДСК Растеж има 3 869 838 лв. активи, а консервативният ДСК Стандарт -1 847 243 лв.
***
Текст под снимка
Според Петко Кръстев, изпълнителен директор на ДСК Управление на активи, инвеститорите предпочитат балансираните и рисковите фондове.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon