новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

ДСК вече предлага дялове от третия си фонд

Публичното предлагане на дялове на договорен фонд "ДСК Растеж" започва от сряда, съобщиха от Банка ДСК. Фондът е с високорисков профил, което означава, че ще търси и по-висока доходност чрез инвестиции предимно в акции. Според проспекта на фонда те могат да заемат до 80% от нетните му активи. Малка част от тях ще бъде инвестирана и в дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар - ДЦК и депозити с матуритет до една година.   Това е третият фонд на Банка ДСК, като управляващо дружество е "ДСК Управление на активи". Останалите два фонда са "ДСК Стандарт" и "ДСК Баланс", като по този начин вече се покриват трите основни рискови профила - нисък, среден и висок.   Мениджърите на фонда "Растеж" ще целят да постигнат доходност, съизмерима с тази на широкия индекс BG40, който включва 40-те най-търгувани български компании на борсата. Минималната сума, която инвеститорите могат да закупят от "ДЦК Растеж", е 100 лв. Цените на обратно изкупуване ще започнат да се обявяват, след като нетните активи на фонда достигнат 500 хил. лв.  

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon