новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

ДСК Гаранция осигурява защита на клиентите си

С приемането на България в Европейското семейство финансовите услуги навлязоха в динамични измерения. В отговор на повишените изисквания за стандарти на обслужване ДСК Гаранция има привилегията да представи на клиентите си различни финансови продукти, съобщи ръководителят на екипа от консултанти във Враца Силвия Ганецовска. ДСК Гаранция е част от корпоративната структура на ОТП Груп в България. Това е финансова структура от банки, застрахователни, пенсионноосигурителни и лизингови компании. Целта ни е лидерска позиция в сферата на финансовото обслужване в Централна и Източна Европа. ОТП Груп развива дейност на територията на Унгария, Словакия, България, Хърватска, Румъния, Украйна, Сърбия и Русия с тенденция към покриване на нови пазари.
Основна част от ОТП Груп са банковите и застрахователни компании, които работят в изключително и успешно сътрудничество. Пример за това са българските дъщерни дружества „Банка ДСК", животозастрахователна компания ДСК Гаранция и Застрахователна компания ДСК Гаранция, които за краткия срок от регистрацията си са застраховали живота и имуществото на над 500 000 души.
ДСК Гаранция предлага на своите клиенти различни възможности за допълнителна доходност върху спестяванията и финансова защита на семейството. В това число влизат срочните и смесени застраховки живот, злополука, детство, помощ при пътуване, както и различни банкови продукти, осигуряващи сигурност на клиентите.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon