новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

ДСК и БСК обединяват бизнес идеи за иновации

Банка ДСК и Българска стопанска камара подписаха меморандум за сътрудничество целящ обединяване на усилията в посока иновации и технологичното развитие на българските предприятия.
В меморандума се заявява необходимостта от развитие на мрежа от партньорски отношения между държавата, общините, бизнеса и финансовия сектор с цел оползотворяване на най-добрите практики на Европейския съюз, и готовността на двете институции да превърнат публично-частните партньорства в източник на устойчиво развитие и икономически растеж.
Една от основните цели на бъдещото сътрудничество между Банка ДСК и БСК ще бъде повишаване на капацитета и конкурентоспособността на българските предприятия.
Сътрудничеството между двете институции ще доведе до стимулиране на предприемачеството и до по-ефективно предоставяне на информационно-консултантски услуги, предназначени за българските предприятия, браншови организации и общини.
Информационната обезпеченост на предприятията ще подпомогне процеса на кандидатстване пред различни източници на финансиране, което ще бъде предпоставка за постигане на устойчиво регионално развитие.
Базирани на своята дългогодишна и доказана експертиза, двете институции ще подпомагат идентифицирането и оценката на жизнеспособността на бизнес-идеи, и ще консултират маркетингови стратегии за бизнес асоциации в областта на новите технологии, продукти и услуги.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon