новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

ДСК и ЕБВР също с промени


Банка ДСК промени условията по кредитите "енергийна ефективност в дома". Проектите са по програма за кредитиране на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).
От съобщението на трезора става ясно, че общата безвъзмездна помощ не може да надхвърля левовата равностойност на 2 хиляди евро за едно домакинство или за един кредитополучател. Помощта от ЕБВР може да достигне до 30% от кредита. Този размер се дава, когато живеещите 8 жилищна сграда заедно предприемат изпълнение за енергоспестяващи подобрения на цялата сграда. Условието е заемът да се отпусне на минимум 50% от домакинствата в жилищния блок от една и съща банка, партньор на ЕБВР.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon