новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

ДСК и общини обсъдиха усвояването на средства от еврофондовете

“Усвояването от общини на средства от кохезионния и структурните фондове на Европейския съюз” – на тази тема Банка ДСК и Националното сдружение на общините в Република България организираха семинар, съобщиха организаторите. Във форума участваха експерти от министерства, представители на над 100 общини от цяла България, и лектори от Унгария и Словакия.  “Намирам за напълно логично и естествено именно Банка ДСК да бъде инициатор и съорганизатор на подобен форум, тъй като банката обслужва една трета от общините в страната. Затова сме изключително заинтересовани и от бъдещо сътрудничество при усвояването от общините на средствата по тези фондове. Обозримата перспектива, която стои пред общините и държавата, е осигуряване на устойчиво развитие. Негова основа е доброто познаване на принципите и инструментите за осъществяване на регионалната политика на ЕС”. Това заяви председателят на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на Банка ДСК Виолина Маринова в своето приветствие към участниците.  Като отбеляза успешното развитие на унгарската Банка ОТП, д-р Золтан Шпедер, неин заместник-председател и заместник-главен изпълнителен директор, изтъкна, че Банка ДСК е диамантът в структурата на цялата финансова група ОТП, обхващаща над 60 дружества. Д-р Шпедер направи паралел между развитието на двете финансови институции в Унгария и България, и подчерта, че те се ползват с изключителното доверие на клиентите си, на държавата и на общините.  Гинка Чавдарова, председател на Националното сдружение на общините в Република България, отбеляза, че Сдружението привлича със свои проекти над 100 млн. евро инвестиции годишно. Тя подчерта, че общините в България са много перспективен пазар за инвестиции и наблегна на необходимостта от развитие на мрежа от партньорски отношения между държавата, общините, бизнеса и финансовия сектор с цел оползотворяване на най-добрите практики на ЕС.  Посланикът на Австрия, страната-председател на ЕС в момента, Карл Дийм, изтъкна, че на България й предстои да оползотвори 11 млрд. евро целеви средства от ЕС – сума, която никоя страна досега не е получавала. „Тук няма място за политически борби и егоизъм. Смятам, че девизът на България – “Съединението прави силата” - метафорично обобщава необходимостта от взаимодействие на всички равнища при усвояване на тези средства”, заключи Н.Пр. Карл Дийм.  В своето изказване Боряна Пенчева от Министерство на финансите се спря върху Националния стратегически рамков документ, чието разработване започна през 2005. Той включва различни оперативни програми с цел мобилизиране на ефективни инструменти за повишаване на административния капацитет на общините, целящ предоставянето на по-качествени услуги за гражданите.  Финансирането на общинската инфраструктура бе темата на изложението на Димчо Михалевски, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. За ефективната децентрализация е необходимо все по-голям брой решения, включително и финансови, да се взимат от общините. Димчо Михалевски подчерта, че 15-20% от годишните разходи на общините трябва да бъдат заделяни за инвестиции. За усвояването на инвестиционни средства от Европейския съюз са необходими по-точни разчети при съфинансирането, и баланс между безвъзмездните средства по програми на ЕС, и заемните средства, които общините трябва да имат за самоучастие в проектите.  Какви възможности се откриват пред българските общини за получаване на финансиране чрез новите за нашата страна инструменти разкри пред участниците в семинара Елена Томова от Министерство на околната среда и водите. Тя акцентира върху значението на кохезионния фонд в хода на изравняване на развитието на отделните региони у нас и за приближаването на българската икономика към общоевропейските стандарти.  Габор Табак, директор на проекти в специализираното дружество на ОТП – ОТП Хунгаро Проект, се спря на принципите, по които са организирани европейските програми, привличането на партньори, върху последващите оценка и контрол през целия период на действие на програмата. Той описа широката гама от услуги, които специализираното дружество предоставя на общините и даде като илюстрация примерна структура за разработване на успешен европейски проект.  Особено ценен за участниците в семинара бе практическият опит, споделен от Щефан Захариас, кмет на гр. Молдава над Бодвоу в Словакия. Вече 15 г. като кмет той изготвя проекти по структурните фондове на ЕС и получава финансиране за тях.  Също с конкретна практическа насоченост беше и представянето на д-р Каталин Ковач, ръководител на групата по ИСПА и мениджър на проекти в община Печ в Унгария. Тя даде пример с осъществяването на проект по кохезионния фонд за разширение на водопроводната и канализационната система на града.  За това как най-голямата банка в Унгария, ОТП, и нейно специализирано дружество разработват и осъществяват проекти по структурните фондове на ЕС в тясно взаимодействие с общините в Унгария, говори Давид Ваци, ръководител на проекти в ОТП Хунгаро Проект.  Ласло Волф, заместник-главен изпълнителен директор на Банка ОТП, се спря на някои аспекти от трансграничното сътрудничество между общини в съседни на Унгария държави в изготвяне и изпълнение на проекти по структурните фондове на ЕС.  Оживена бе заключителната дискусия на форума, водена от Диана Митева, изпълнителен директор на Банка ДСК. Представителите на общини от цялата страна споделиха свои проблеми и надежди, и изразиха мнение, че темите на семинара са били изключително полезни за бъдещата им работа в разработването на европейски проекти.

 

 


 

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon