новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

ДСК кредитира студенти във финансов институт

Банка ДСК стартира кредитиране на обучението на студенти във Висшето училище по застраховане и финанси в София, съобщи финансовата институция. Съвместният проект на трезора и учебното заведение съчетава характеристиките на същински студентски кредит с тези на досега отпусканите тип потребителски заеми, предназначени за студенти.
Парите се отпускат за плащане на таксите за обучение, като студентът сам избира дали с него да покрие разходите по цялото си следване или само на част от него. Не е необходимо доказване на доход или обезпечение, няма възрастово ограничение за студента, както и такса за разглеждане на кредитното искане.
Максималният размер на кредита се формира въз основа на общата сума на дължимите такси, намалена с размера на самоучастие на студента. За студенти български граждани горната граница е 24 000 евро. Размерът на самоучастие възлиза на 30% от определената семестриална такса, при това само за първи семестър на първата учебна година. Прилага са преференциален минимален лихвен процент за кредити в лева и в евро.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon