новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

ДСК най-печелившата банка в България със 147,18 млн. лв.

Райфайзенбанк с най-лоши финансови резултати за третото тримесечие
Банка ДСК е най-пе-челившата банка в страната както от началото на 2012 г., така и за третото тримесечие. За периода от 1 юли до 30 септември банката отчита печалба от 147,18 млн. лв., с което положителният резултат за първите девет месеца нараства до 186,12 млн. лв. Втората позиция се заема от Уникредит Бул-банк, спечелила 60,47 млн. лв. за тримесечието и 154,65 млн. лв. От началото на годината. Двете най-големи банки в страната по размер на активите (Уникредит Булбанк и Банка ДСК) формират над 67% от печалбата на банковата система към 30 септември. През третото тримесечие добри финансови резултати постигат Алфа банк, отчела печалба от 15,59 млн. лв., и SG Експресбанк с положителен финансов резултат от 11,76 млн. лв. Общо 18 от опериращите 31 банки в страната са реализирали печалби през третото тримесечие на годината, докато от началото на 2012 г. те са 22.
За периода от 1 юли до 30 септември с най-лоши финансови резултати са Райфайзенбанк (35,8 млн. лв.), Банка Пиреос (21,9 млн. лв.), Обединена българска банка (17,4 млн. лв.) и др. От началото на 2012 г. над 10 млн. лв. загуба отчитат от Българо-американската кредитна банка (13,99 млн. лв.) и Инвестбанк (10,36 млн. лв.). Със сериозни печалби за деветмесечието пък са SG Ескпресбанк (36,97 млн. лв.), Корпоративна търговска банка (29,93 млн. лв.), Първа инвестиционна банка (21,89 млн. лв.) и Българската банка за развитие (20,87 млн. лв.). Общата печалба на банковата система към септември е.503 млн. лв., което е с 19 млн. лв. повече от сравнимия период на 2011 г.

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon