новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

ДСК обяви по-високи лихви по нови депозити

От днес ДСК увеличава лихвите за новооткрити спестовни и срочни влогове, съобщиха от банката. За безсрочни до 4999 лв. увеличението е с 0.25%, а над тази сума - с 0.75 на сто. При спестовна сметка „Мотив" - за суми над 10 000 лева - увеличението е с 0.4%. Срочните влогове за 1, 3, 6 и 12 месеца в долари са с увеличение до 0.45% в зависимост от срока на влога. За всеки новооткрит влог в клоновете на банката през периода от 1 до 30 юни 2006 г. ще има бонус В размер на 0.50% увеличение на лихвата, която детето ще получава до съществуването на влога. За всеки новооткрит срочен влог в левове през същия период ДСК дава надбавка към лихвата. За тримесечните тя е 1%, за шестмесечните - две на сто, а за тези от една година - 4.5%. Надбавката към лихвата се изплаща за едномесечен период от датата на откриване и важи за срочни влогове, открити със сума не по-малка от 500 лева.

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon