новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

ДСК обяви пролетна промоция за влогове

ДСК обяви пролетна промоция за влогове открити след 15 май, съобщиха вчера от трезора. Всички новооткрити депозити след тази дата ще получат допълнителни надбавки. Безсрочните влогове ще се олихвяват с 0,25 и 0,75 % отгоре в зависимост от сумата. Лихвата по срочни влогове в щатски долари ще бъде с до 0,45 на сто отгоре в зависимост от сумата и срока. Левовите депозити ще вземат от 1 до 4,5 % отгоре. Всеки нов детски влог ще получи надбавка от 0,5% в чест на Деня на детето 1 юни. Тази надбавка ще се дава, докато съществува влогът.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon