новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

ДСК отпуска кредит до 10 хил. лв.

Банка ДСК с изпълнителен директор Виолина Маринова предлага бърз потребителски кредит до 10 хил. лв. само срещу представяне на лична карта, съобщиха от трезора. Не са необходими поръчители и документ, удостоверяващ доходите на клиента. Срокът на издължаване е 8 години, независимо от размера на кредита, а гратисният период за издължаване на главницата е до 3 месеца. При недостатъчен доход, банката приема платежоспособен съдлъжник. Тя изисква и най-нисък размер на средствата за издръжка на член от семейството.
Банката също така предлага и стандартен потребителски кредит с максимален размер до 30 хил. лв. Заемът може да се изтегли както в лева, така и в евро и щатски долари. Той също е осемгодишен независимо от размера на финансирането. Обезпечението на стандартния потребителски кредит е с поръчителство, като броят на поръчителите зависи от размера на кредита. За суми над 20 хил. лв. са необходими трима платежоспособни поръчители. При този вид кредити не се проследява целевото изразходване на средствата.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon