новини
Новини и уведомления
News image

ДСК предлага промоционални лихви по срочни влогове и депозити в лева, евро и щатски долари на физически лица

От 4 януари т.г. Банка ДСК стартира промоционална кампания по срочни влогове и по виртуални срочни депозити в лева, евро и щатски долари за физически лица. Тя ще продължи до 29 януари 2010 г. включително. Кампанията обхваща - всички новооткрити през този период срочни влогове за срок от 1, 3, 6 и 12 месеца, - новооткрити виртуални срочни депозити за срок от 1, 3, 6 и 12 месеца- новооткрити срочни влогове ДСК Аванс за срок от 1, 3, 6 и 12 месеца. - новооткрити срочни влогове ДСК Ритъм
Минималната сума за откриването на промоционалните срочни депозити за физически лица е 250 лв., евро или щатски долари. По виртуалните срочни депозити, както и за продуктите ДСК Аванс и ДСК Ритъм минималната сума за тяхното откриване е съгласно общите условия на Банка ДСК. Лихвите за депозити варират в зависимост от сумата и срочността на депозита.
Промоционалните лихвени проценти се формират от стандартния лихвен процент и промоционална надбавка.
Промоционалният лихвен процент се предоставя - По срочните влогове - за първоначалния срок на влога, като при автоматичното подновяване на срока се прилагат действащите към момента стандартни лихвени проценти на Банка ДСК. - По виртуалните депозити - за срока на депозита, вкл. и при подновяване по инициатива на клиента в рамките на срока на промоцията. - При срочните влогове ДСК Аванс - до закриване на влога- При срочни влогове ДСК Ритъм - за първия срок на влога. При автоматичното подновяване на срока се прилагат действащите към момента стандартни лихвени проценти на Банка ДСК, включително предвидената надбавка за съответното подновяване.
Срочните влогове по новата промоционална кампания на Банка ДСК могат да се откриват чрез внасяне на суми в наличност или чрез тяхното прехвърляне от спестовни влогове или разплащателни сметки, открити в Банката. В промоцията се включват също и открити през кампанията срочни влогове в резултат на частично теглене на суми от вече съществуващ влог в Банка ДСК, на промяна на неговия срок или вид на валутата.
Промоцията при виртуалните депозити прекратява автоматизирано действието си след изтичане на срока.
В промоцията участват съответно само новооткрити срочни влогове ДСК Аванс или ДСК Ритъм.

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon