новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

ДСК предлага трети договорен фонд

От първи март ще се предлагат дяловете на най-новия фонд на банка ДСК - ДСК Растеж. Те може да бъдат купени от по-големите офиси на трезора в страната. Фондът е високорисков, като между 40 и 80% от набраните капитали ще се влагат в акции, търгувани на родната борса. Номиналната стойност на един дял е 1 лв., а минималната сума, за която може да се придобият дялове от ДСК Растеж, е 100 лв. След като активите на фонда стигнат 500 хил. лв., управляващото дружество ДСК Управление на активи ще започне обратното им изкупуване.
С ДСК Растеж колективните инвестиционни схеми, които предлага ДСК, стават три, след като в началото на декември банката пусна и първите си два договорни - ДСК Стандарт и ДСК Баланс. Техният профил съответно е по-нискорисков. За разлика от другите фондове тези предлагат незабавна ликвидност, благодарение на която инвеститорите могат да получат между 70 и 100% от парите си в момента на подаването на поръчката за обратно изкупуване.

 

 

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon