новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

ДСК пуска нова договорна схема


ДСК Управление на активи получи разрешение за организиране и управление на договорен фонд ДСК Имоти, съобщиха от КФН. Новото дружество е с умерен до висок рисков профил. ДСК Управление на активи с изпълнителен директор Петко Кръстев чрез новия си фонд ще инвестира основно в акции на дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти (АДСИЦ). Условието е те да са допуснати или търгувани на регулиран пазар в България или в чужбина. С новия фонд семейството на ДСК Управление на активи се разраства с още едно попълнение и дружеството вече предлага общо четири колективни инвестиционни схеми. Към края на 2007 г. дружеството е на първо място по активи, като те достигат близо 130 млн. лв. За сравнение в края на 2006 г. компанията е била на трета позиция. Мажоритарен акционер в ДСК Управление на активи е Банка ДСК с 66% от капитала. ОТП Фонд Мениджмънт Лимитед притежава останалите 34%.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon