новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

ДСК пуска нов взаимен фонд

„ДСК Управление на активи" получи разрешение за създаване на нов договорен фонд - „ДСК Евро Актив", чиито дялове са деноминирани в евро, съобщиха от управляващото дружество. "ДСК Евро Актив" е с нискорисков профил, като ще инвестира основно в ценни книжа и инструменти на паричния пазар, корпоративни облигации и дългови ценни книжа. В по-рисковите инвестиции като акции и дялове на други фондове, инвестиращи в акции, ще се влагат не повече от 20% от активите му. Към края на август взаимните фондове на ДСК имат активи за над 75 млн. лева.
 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon