новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

ДСК пуска пети фонд - „ДСК Евро Актив"


"ДСК Управление на активи" получи разрешение от Комисията за финансов надзор да организира и управлява още един договорен фонд - „ДСК Евро Актив". Той ще бъде с нискорисков профил, като ще инвестира предимно 8 ценни книжа, инструменти на паричния пазар, корпоративни облигации и дългови ценни книжа. Фондът обаче все още не е започнал да предлага публично дяловете си. Двата най-стари фонда на "ДСК Управление на активи" са "ДСК Стандарт" с нискорискова инвестиционна стратегия и "ДСК Баланс", който е балансиран. Публичното предлагане на дялове от тях започна на 01.12.2005 г.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon