новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

ДСК пуска фондове с незабавна ликвидност - в. Дневник

Публичното предлагане на договорните фондове "ДСК Стандарт" и "ДСК Баланс", организирани от управляващото дружество "ДСК Управление на активи", ще започне на 1 декември, обяви на пресконференция Петко Кръстев, изпълнителен директор на дружеството. Дялове и от двата фонда ще бъдат продавани и изкупувани в някои от клоновете на Банка ДСК. "ДСК Стандарт" е от консервативен тип и се предвижда активите на фонда да бъдат инвестирани основно в дългови ценни книжа - държавни ценни книжа, корпоративни, общински и ипотечни облигации и инструменти на паричния пазар. "ДСК Баланс" е от балансиран тип.  Част от активите на фонда ще се влагат в акции, а други - в дългови книжа. Според проспекта на балансирания фонд между 20-40 от активите ще се инвестират в акции на български публични компании.  Кръстев заяви, че двата фонда на ДСК ще предложат на инвеститорите уникалната засега за България услуга - "Незабавна ликвидност". Фондовете ще дадат възможност на инвеститорите да получават между 70 - 100% от сумата още при подаване на поръчката за обратно изкупуване, а остатъка (ако има) - до края на същия ден. "Незабавната ликвидност", предлагана от фондовете на ДСК, ще елиминира неудобството за инвеститорите да изчакват парите си, без това да е свързано с каквото и да било намаляване на реализирания доход или допълнителни такси или комисиони.  Конкретният размер на сумата, която ще се получава в момента на подаването на поръчката, зависи от вида на фонда. Незабавната ликвидност за "ДСК Баланс" ще е между 70 и 100%, а при "ДСК Стандарт" е в размер между 95-100%, уточни Кръстев.  Разходите при обратно изкупуване на консервативния фонд се ограничават до 2 лева независимо каква е сумата по сделката. Стойността на разходите за обратно изкупуване ще се определя като 1 лв. + 0.11% от сумата на сделката, като при стойност над 2 лв. при консервативния фонд инвеститорът ще плати само този таван. Минималната сума, която ще може да се инвестира, е 100 лева. Кръстев заяви, че обратното изкупуване на дяловете вероятно ще започне още от 2 декември, тъй като "ОТП фонд мениджмънт" възнамерява да запише 550 хил. лв. още първия ден и по този начин се изпълни изискването на минимално изисквания капитал от 500 хил. лв. Преди две седмици в Комисията за финансов надзор е внесен проспекта на третият фонд, който ще се казва "ДСК Растеж" и е с по-рисков профил и се очаква да стартира през пролетта на 2006 г., допълни още Кръстев. Освен тези три фонда от есента на следващата година ДСК ще предлага и два фонда, организирани и управлявани от унгарското управляващо дружество "ОТП фонд мениджмънт". 

Автор: Георги БИСЕРИНСКИ

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon