новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

ДСК пуска u рисков фонд

Публичното предлагане на „ДСК Растеж" ще започне на 1 март, става ясно от съобщение, публикувано в Държавен вестник. Това е третият договорен фонд на управляващото дружество „ДСК Управление на активи". Фондът ще е насочен към по-рисково настроените инвеститори, като с него управляващото дружество ще включи в пакета си и трите разновидности на договорените фондове според инвестиционната им стратегия.
Като високорисков фонд „ДСК Растеж" ще инвестира колективно основно в акции до 80 процента от активите си, като емисията дялове, която ще бъде търгувана, не е ограничена като размер. Предвижда се акционерите на дружеството да купят дялове в размер на 550 хил. лв. още в първия ден на предлагането, каза изпълнителният директор на управляващото дружество Петко Кръстев. Това се прави, за да може обратното изкупуване на дяловете да започне на втория ден след предлагането на дялове, тъй като ще бъде изпълнено изискването за нетна стойност на активите на фонда от 500 хил. лв. Нетната стойност на активите на другите два договорени фонда на управляващото дружество - „ДСК Баланс" и „ДСК Стандарт", съответно достигнаха нива от 744 хил. лв. и 706 хил. лв. към 24 януари. За разлика от „ДСК Растеж" те са съответно от балансиран и консервативен тип. Публичното им предлагане стартира на 1 декември. Фондовете дават възможност на инвеститорите да получават между 70 и 100% от сумата още при подаване на поръчката за обратно изкупуване, а остатъка, ако има такъв, до края на същия ден без изчакване за парите си. Продаването и обратното изкупуване на дяловете на „ДСК Растеж" ще става както при другите два фонда чрез клонове на Банка ДСК в страната. Минималната стойност на всяка покупка на дялове ще е сто лева, което ще се отнася и за сделките за обратно изкупуване на дялове. Номиналната стойност на дяловете ще е един лев. Разходите по емитирането на дяловете ще е в размер на 1.00% от нетната стойност на активите за един дял, а разходите по обратното изкупуване са изчислени на 0.50%.

Автор: Татяна ПУНЧЕВА

 

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon