новини
Новини и уведомления
News image

ДСК разработи кредитен продукт за финансиране на учещи в чужбина

 Банка ДСК разработи специален кредитен продукт, предназначен за финансиране на ученици, студенти и докторанти, записани и одобрени за участие в програма за културен обмен, стаж или обучение в чужбина, съобщиха от банката. За целта трябва да има сключен договор между банката и фирма-посредник.
Размерът на кредита е до 6 000 лв. и той се предоставя за срок до 8 години след изтичане на договорения гратисен период.
При кандидатстването за кредита се попълва комплект от документи по образец на Банка ДСК и е необходимо да се представи удостоверение от фирмата- посредник, че кандидатстващият за кредит е одобрен за участие в програмата.
Договорът за кредит се сключва с кредитоискателя - ученик, студент или докторант, и с платежоспособен съдлъжник. Усвояванетото може да бъде извършено еднократно или на етапи в рамките на 12 месеца.
За студентите, които следват в България - в държавни и частни университети, Банка ДСК издава ко-брандираната карта DSK-ISIC съвместно с Асоциацията за подпомагане на академичната общност /АПАО/. Банка ДСК, съвместно с АПАО, има сключени споразумения с 10 български университета за признаване на картата под името DSK-ISIC-UNI като официална идентификационна карта на техните студенти.
Тази карта съчетава в себе си функционалните възможности на банковата карта Visa Electron и на студентската карта за намаления ISIC. С нея може да се теглят пари в брой от банкомат или в банкови клонове, да се заплащат стоки и услуги в търговски обекти и чрез Интернет.
DSK-ISIC осигурява също на студентите преференции в над 80 страни по света в областта на културата /намалени входни билети за музеи, галерии и др./, при пътуване, настаняване в младежки хотели и общежития, при покупка на стоки и услуги и др.
Допълнително предимство на картата DSK-ISIC е възможността студентите да ползват и електронното банкиране на Банка ДСК – „ДСК Директ”. Всеки студент може чрез Интернет по всяко време да прави справка за наличните средства по своята сметка, както и за получените и изразходвани суми. Независимо дали са в България или в чужбина, чрез “ДСК Директ” студентите имат възможност да нареждат преводи по сметки в Банка ДСК или в други банки, както и да плащат семестриалните си такси по Интернет.
Справка по сметката си и помощ по въпроси за използването на картата DSK-ISIC студентите могат да получат по всяко време на денонощието и чрез Call Center на Банка ДСК и чрез sms., независимо дали се намират в момента в България или са в чужбина.

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon